Uitspraak: Raad van toezicht berispt makelaar wegens verstrekken foutieve informatie

Meneer en mevrouw R zijn beide NVM-Makelaars die privé op zoek zijn naar een nieuwe woning. Meneer en mevrouw R zijn op de NVM Open Huizen Dag 2015 bij een woning. Zij hebben toen voor het eerst contact gehad met de verkopers. De verkopers hadden een makelaar ingeschakeld ter bemiddeling. Meneer en mevrouw R hebben het huis gekocht en op 17 juli 2015 heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevonden. Echter, volgens meneer en mevrouw R is er tijdens het koopproces zoveel foutieve informatie verstrekt en zijn er zoveel zaken fout gegaan, dat het een schande is dat deze makelaar onder de NVM werkt. De makelaar zou niet hebben gehandeld zoals dit van een redelijk handelend en redelijk bekwame makelaar mag worden verwacht.

Kopers dienen klacht in tegen makelaar

Meneer en mevrouw R hebben dit omgezet in 3 klachtpunten die ze hebben ingediend bij de Raad van Toezicht. De eerste klacht betreft de vragenlijst. Bij de Funda-advertentie en bij de brochure van de woning was een vragenlijst toegevoegd. Echter, bij de concept-koopovereenkomst ontvingen meneer en mevrouw R een vragenlijst die afweek van de eerder ontvangen vragenlijst. De afwijkende punten in de vragenlijst betroffen onder andere het bouwjaar van de woning en de isolatie van het dak. Na aandringen van meneer en mevrouw R heeft de makelaar toegegeven dat er inderdaad meerdere vragenlijsten in omloop waren. Op 26 mei 2015 heeft hij de juiste vragenlijst verstrekt. Over het bouwjaar van de woning blijft onzekerheid.

De tweede klacht betreft de perceelgrens op de kadastrale kaart. Op deze kaart loopt de perceelgrens door de bebouwing heen. Dit zou een fout van het kadaster zijn door de digitalisering. De door de makelaar verstrekte kadastrale kaart bevatte een eigen getekende lijn. Ook over de perceelgrens blijft onduidelijkheid. De derde en tevens laatste klacht betreft het woonoppervlak zoals dit is aangegeven op Funda. Volgens Funda zou het woonoppervlak van de woning 66 m² bedragen. Echter, volgens een door meneer en mevrouw R ingehuurd gespecialiseerd bureau is het woonoppervlak 60,2 m². De makelaar zegt hierbij uit te zijn gegaan van de bouwtekeningen en niet in het huis zelf heeft gemeten.

Raad van Toezicht: makelaar heeft onvoldoende serieus gereageerd

De Raad van Toezicht acht de eerste klacht gegrond. Zij oordeelt daarbij dat enkel het bijvoegen van een verkeerde vragenlijst niet leidt tot een tuchtrechtelijk ingrijpen. Maar in dit geval had de makelaar niet serieus gereageerd op de ontstane onzekerheid door de verschillende vragenlijsten. De makelaar had adequaat moeten reageren en de fout direct moeten herstellen. Nu de makelaar dit niet heeft gedaan en bleef volhouden dat er slechts één vragenlijst in omloop was, heeft de makelaar onderdeel 1 van de Erecode NVM geschonden nu de communicatie en organisatie op het kantoor van de makelaar niet op orde was.

De Raad van Toezicht acht daarentegen de tweede klacht ongegrond. Het is niet de taak van de makelaar om de kadastrale kaart te corrigeren nu de bebouwing en perceelgrens al lange tijd ongewijzigd zijn. Meneer en mevrouw R dienen hiervoor zelf contact op te nemen met het kadaster.

Wat betreft de derde klacht oordeelt de Raad van Toezicht dat ook hier het handelen van de makelaar in strijd is met onderdeel 1 van de Erecode NVM. Gezien de onduidelijkheden over de herkomst van de bouwtekening diende de makelaar de woonoppervlakte zelf vast te stellen met behulp van de meetinstructie zoals die voor het NVM geldt.

Raad van Toezicht legt maatregel van berisping op aan makelaar

Nu de Raad van Toezicht de eerste en derde klacht gegrond heeft verklaard is zij bevoegd een tuchtrechtelijke maatregel op te leggen. In dit geval legt de Raad van Toezicht de maatregel van berisping op.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Raad van Toezicht lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant