Uitspraak: Rabobank schendt zorgplicht en moet 2/3 van waarde gestolen Audi S6 Quattro vergoeden

Meneer E heeft in augustus 2006 een Audi S6 Quattro (hierna: “Audi S6”) gekocht. Na aanschaf van de Audi S6 heeft hij op 14 augustus 2006 contact opgenomen met Rabobank en de auto ter verzekering aangeboden. Hij heeft aan mevrouw A, die werkzaam was bij Rabobank, aangegeven dat hij net zoals voor zijn Audi S4 Quattro een verzekering wenste voor WA en diefstal. Mevrouw A heeft vervolgens de verzekering bij Interpolis ondergebracht en de verzekeringsovereenkomst is op 14 augustus 2006 telefonisch tot stand gekomen. Een dag later is het polisblad aan meneer E verzonden.

In dit polisblad stond vermeldt dat de Audi S6 moest beschikken over een ‘SCM/TNO goedgekeurd en in werking zijnde klasse 3 alarmsysteem’. Na ontvangst van het polisblad heeft meneer E dit niet gecontroleerd. De Audi S6 is op 13 april 2007 gestolen waarnaar Interpolis op 22 mei 2007 heeft laten weten dat er geen diefstaldekking bestond nu de auto niet voorzien was van het juiste alarmsysteem.

Consument start procedure en vordert waarde van de gestolen auto

Meneer E heeft vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Alkmaar en vordert dat Rabobank veroordeelt wordt tot betaling van € 28.500,=. Volgens meneer E heeft Rabobank een wanprestatie gepleegd nu mevrouw A hem niet/niet voldoende heeft geïnformeerd over de aanvullende alarm-eisen. Zij heeft daarom niet de zorg betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht.

Rabobank heeft zich verweerd tegen de vordering en stelt dat meneer E niet als de gemiddelde consument gezien kan worden. Hij bezat al jaren dit soort sportieve auto’s en voor de 3 auto’s die meneer E al via Rabobank verzekerd had golden allemaal verschillende clausules wat betreft het alarm. Volgens Rabobank weegt het feit dat meneer E de polis niet heeft gecontroleerd om deze reden zwaarder. Mocht Rabobank aansprakelijk zijn volgens de rechtbank stelt zij dat deze met minimaal 70% verminderd dient te worden vanwege de eigen schuld van meneer E.

Rechtbank: Rabobank heeft zorgplicht geschonden door meerdere fouten te maken bij verzekering

De rechtbank oordeelt dat Rabobank niet de zorg heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. De rechtbank is van oordeel dat de nalatigheid van meneer E om de polis niet te controleren in het niet valt tegenover de grove tekortkomingen van de tussenpersoon, mevrouw A. Naast deze tekortkoming is er nog een fout van de tussenpersoon geconstateerd. De Audi S6 diende net als de Audi S4 Quattro verzekerd te worden tegen diefstal en WA. Ter zitting bleek echter dat de Audi S4 Quattro ‘beperkt casco’ was verzekerd en de Audi S6 ‘volledig casco’. Mevrouw A kon ter zitting ook niet het verschil toelichten. De rechtbank acht het feit dat meneer E de polis niet heeft gecontroleerd in deze omstandigheden van onvoldoende gewicht om de schadevergoedingsverplichting van Rabobank te verminderen. De vordering van meneer E wordt toegewezen en Rabobank dient aan meneer E een bedrag van € 28.500,= te betalen.

Rabobank stelt hoger beroep in tegen vonnis van de rechtbank

De Rabobank heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Volgens mevrouw A heeft zij op 14 augustus 2006 tweemaal telefonisch contact gehad met meneer E nu er voor de verzekering van de Audi S6 minimaal een klasse 3 alarm aanwezig diende te zijn. Meneer E verklaard echter dat er slechts eenmaal contact is geweest waarbij dit niet uitdrukkelijk ter sprake is gekomen. Het hof oordeelt dat niet is vast komen te staan dat de acceptatie van de door meneer E gewenste verzekering bijzondere aandacht heeft gekregen. Volgens het hof wijst alles erop dat meneer E zijn Audi S6 tegen diefstal en inbraak wilde verzekeren. Indien hij daarvoor een toereikend alarmsysteem had moeten hebben zou hij zijn auto daarvan hebben voorzien.

Rabobank is in beginsel jegens meneer E schadeplichtig geworden. Vervolgens moet het hof de vraag beantwoorden of de schade geheel of gedeeltelijk voor rekening van meneer E moet worden gelaten. Het hof is het niet eens met de overwegingen van de rechtbank wat betreft de bijdrage van meneer E aan het ontstaan van de schade. Door de polis door te nemen had meneer E tijdig kunnen ontdekken dat de polis minder dekking bood dan hij wenste.

Ook het hof oordeelt dat Rabobank haar zorgplicht heeft geschonden en veroordeelt haar tot vergoeding van 2/3 van de schade

De laatste vraag die het hof dient te beantwoorden is welke vergoedingsplicht voor Rabobank resteert nu de schade niet alleen is voortgekomen uit haar gebrek aan zorg maar ook uit gebrek van de toegestuurde polis van meneer E. Het hof acht twee derden van de misgelopen verzekeringsuitkering billijk om door de Rabobank te vergoeden aan meneer E. Dit komt uit op een bedrag van € 19.000,=. Zij oordeelt nog dat het bij de zorgplicht van een assurantie-tussenpersoon cruciaal is dat zij de communicatie met haar cliënten zo inricht dat de kans op misverstanden zo veel mogelijk wordt uitgesloten. Dat is hier niet het geval geweest. Rabobank heeft haar zorgplicht geschonden.

Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank Alkmaar en hier voor de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant