Uitspraak: Registeraccountant schendt fundamentele beginselen door ongefundeerd rapport op te stellen voor cliënt

Een directeur-grootaandeelhouder van enkele bv’s gaat scheiden. In april 2013 koopt hij daarom van zijn vrouw voor € 310.000,- haar aandelen in de gezamenlijke bv. Achteraf vraagt de vrouw zich af of zij wel een reële prijs heeft gekregen voor haar aandelen nu de bv € 1 miljoen winst heeft gemaakt in 2013. Een jaar na de overdracht vraagt de advocaat van de vrouw aan een registeraccountant om alsnog een waardering uit te voeren van het belang dat de vrouw in de bv had. Haar belang bedroeg voor de verkoop 40%. De registeraccountant komt tot een ‘indicatieve waarde’ van € 3.045.323,- (40% van € 7.613.308,-). Volgens de registeraccountant is dit de ‘stand alone’-waardering en komt deze niet overeen met de prijs. De registeraccountant heeft als peildatum 31 december 2013 gebruikt.

Huisaccountant gezamenlijke bv handelt niet objectief en wordt berispt

De vrouw begint een civiele procedure tegen haar ex. Volgens de vrouw heeft haar ex beroepsfouten gemaakt als bestuurder van de gezamenlijke bv. Het rapport van de registeraccountant wordt in deze procedure gebruikt door de vrouw. Daarnaast wordt het rapport ook gebruikt in de tuchtprocedure tegen de huisaccountant van de bv. De Accountantskamer heeft de huisaccountant eind 2016 berispt omdat hij zijn objectiviteit onvoldoende heeft gewaarborgd bij de aandelenverkoop en de vrouw niet heeft gewaarschuwd voor het feit dat de koopsom voor de aandelen werd bepaald op basis van een ongebruikelijke methode. Deze huisaccountant heeft vervolgens weer een klacht ingediend bij de Accountantskamer tegen de registeraccountant die het rapport heeft opgesteld. De Accountantskamer verklaart de klacht deels gegrond en legt een waarschuwing op aan de registeraccountant. De registeraccountant gaat in hoger beroep.

De Accountantskamer oordeelde dat de registeraccountant geen rapport had mogen uitbrengen met een peildatum van 31 december 2013 zonder te vermelden welk verschil er zou bestaan met een waardering op de datum van de aandelentransactie in maart. De registeraccountant stelde dat hij hier een gegronde reden toe had. Het College is het echter eens met het oordeel van de Accountantskamer. De registeraccountant wist volgens het College dat er een juridisch conflict zou kunnen ontstaan tussen de vrouw en de man als er een groot verschil zou zitten tussen de waardering en de koopprijs. De registeraccountant heeft door zijn handelen de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden, aldus het College.

Registeraccountant kon met de aanwezige informatie geen volledig beeld vormen van de onderneming

Voor de waardering heeft de registeraccountant de jaarrekeningen van 2009 tot en met 2013 gebruikt die de vrouw hem verstrekte. Daarbij is hij uitgegaan van een omzetgroei van 10% en hij heeft deze lijn doorgetrokken naar 2014. Het College oordeelt, net zoals de Accountantskamer, dat de accountant voor een deugdelijke grondslag van de waardering ook het standpunt van de directie van de bv had moeten vragen. Ook als deze waardering slechts indicatief was. Nu hij deze informatie niet had kon hij geen volledig beeld vormen van de onderneming. Hij heeft hierdoor de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden. Het College oordeelt dat het hoger beroep ongegrond is. De registeraccountant krijgt een waarschuwing.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant