Uitspraak: Retentierecht geldt in beginsel niet voor op maat gemaakte, door accountant ontworpen, specifieke administratiesoftware

Betrokkene is ingeschreven als accountant in het daarvoor bestemde register. Betrokkene is werkzaam voor zijn vennootschap BV1.

Op 19 juli 2013 heeft X2 de opdracht bevestigd dat betrokkene diverse administratieve diensten gaat verrichten, waarbij X1 is betrokken. Als hulpmiddel voor de werkzaamheden voor X1 en X2 wordt software Yuki gebruikt. Op 31 oktober 2018 wordt een nieuw voorstel gedaan door betrokkene omtrent de werkzaamheden in 2019. Hierop antwoord A dat geen gebruik wordt gemaakt van het aanbod. De formulering van de prijsvorming zou te ingewikkeld zijn en de werkzaamheden werden weer duurder. Dit houdt in dat de samenwerking met BV1 voor X1 en X2 per 31 december 2018 zal eindigen.

Vertrouwen

Betrokkene heeft A gevraagd waarom een factuur van BV1 is gestorneerd. A geeft aan dat de incasso niet is gestorneerd en betrokkene dus niet goed is geïnformeerd. Een incassomachtiging moet gebaseerd zijn op vertrouwen, wat niet meer aanwezig was. Betrokkene zou het opstellen van de jaarrekeningen voor het jaar 2018 hebben geweigerd. Dit is niet conform afspraken. De gemaakte extra kosten willen zij ten laste van betrokkene verrekenen.

Overstap andere dienstverlener

A geeft vervolgens aan dat bij de overstap naar een nieuwe dienstverlener de wens is ontstaan om het jaarwerk 2018 op te laten maken door het nieuwe administratiekantoor. Betrokkene heeft aangegeven werkzaamheden en communicatie op te schorten tot de betaling van de gestorneerde bedragen zijn voldaan.

Strijd met gedrags- en beroepsregels

Klager geeft aan dat betrokkene zou hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene zou de toegang tot de online-administratie hebben geblokkeerd, communicatie hebben geweigerd, werkzaamheden hebben opgeschort en overdracht hebben geweigerd en/of gefrustreerd.

Zorgvuldige afweging

Er kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt (behoudens bijzondere omstandigheden) door opschorting van werkzaamheden in verband met het uitblijven van verschuldigde betalingen. Een accountant is gehouden een zorgvuldige afweging te maken tussen zijn eigen belang en de kenbare belangen van zijn cliënt. Retentierecht bestaat (in beginsel) slecht op de stukken die hij zelf heeft opgesteld. Betrokkene heeft gebruik gemaakt van Yuki, een op maat gemaakte softwaretool. Financiële gegevens konden door middel van scannen of mailen worden geautomatiseerd.

Betaling door A is uitgebleven, waardoor betrokkene werkzaamheden heeft opgeschort, door online toegang tot de domeinen te voorkomen. Het is niet duidelijk dat de belangen van X1 en X2 prevaleren boven de belangen van betrokkene. Het enkele feit dat kosten worden gemaakt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering is niet afdoende.

Fundamenteel beginsel

De Kamer heeft niet vast kunnen stellen dat in strijd met enig fundamenteel beginsel is gehandeld. Het gaat namelijk niet om teruggave van verstrekte administraties, maar toegang tot op maat gemaakte digitale administraties, ontworpen door betrokkene. De klacht wordt in al haar onderdelen ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Klik hier om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant