Uitspraak: Tussenpersoon schendt zorgplicht door overeenkomst niet te controleren

Meneer P heeft in maart 2015 tussenpersoon G ingeschakeld voor het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en gas. Meneer P was op dat moment klant van Energie Direct en wilde graag overstappen naar een andere energieleverancier indien dit een besparing van minimaal 5% opleverde ten opzichte van zijn huidige energiecontract. Dit was ook opgenomen, samen met een machtiging in de overeenkomst tussen meneer P en tussenpersoon G. Tussenpersoon G heeft vervolgens in mei 2015 2 energieleveringsovereenkomsten gesloten met Essent voor zowel elektriciteit als gas.

Essent hanteert veel lagere terugleveringstarieven dan consument is overeengekomen met zijn tussenpersoon

Omdat meneer P zonnepanelen heeft aangeschaft heeft hij in maart 2016 opdracht gegeven aan tussenpersoon G om zorg te dragen voor een terugleveringsovereenkomst met Essent. In een telefonisch gesprek heeft meneer P overleg gehad met tussenpersoon G over de terugleveringstarieven, deze zouden gelijk zijn aan de stroom die geleverd wordt. In de brief van Essent zijn echter veel lagere tarieven opgenomen. Meneer P heeft per e-mail aan tussenpersoon G gevraagd hoe het kan dat er lagere tarieven worden gehanteerd door Essent. In een eerste reactie van tussenpersoon G bevestigd hij dat de veronderstelling van meneer P juist is en dat er dus verkeerde tarieven zijn gehanteerd. In mei 2016 blijkt echter dat de door Essent gehanteerde teruglevertarieven wel juist zijn. Meneer P heeft een grootverbruiks-installatie en daarbij worden veel lagere tarieven betaald.

Meneer P heeft daarbij meteen aangegeven wat de opzegvergoeding bedraagt zowel bij het bedrijf waar tussenpersoon G werkzaam is als bij Essent. Tussenpersoon G heeft daarop geantwoord dat haar opzegvergoeding € 1.089,- bedraagt, maar dat de boete van Essent aanzienlijk hoger zal zijn. Desondanks heeft meneer P de relatie met tussenpersoon G verbroken en de contracten met Essent opgezegd per 1 juni 2016. Essent heeft daarbij een opzegvergoeding in rekening gebracht van € 13.017,38. Tussenpersoon G heeft haar opzegvergoeding kwijtgescholden. Meneer P heeft vervolgens een procedure gestart bij de Rechtbank Midden-Nederland en daarbij gevorderd dat tussenpersoon G tot betaling van € 15.760,58 wordt veroordeeld.

Tussenpersoon is volgens consument aansprakelijk voor schade van ruim € 13.000

Volgens meneer P is tussenpersoon G tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en daarom zou hij aansprakelijk zijn voor de schade die meneer P daardoor lijdt. Er is door het handelen van tussenpersoon G geen besparing van 5% gerealiseerd en tussenpersoon G heeft rechtshandelingen verricht buiten de grenzen van haar volmacht. Meneer P kan dan dus ook niet worden gebonden aan die rechtshandelingen. Daarnaast heeft tussenpersoon G de gemaakte afspraken over gelijke tarieven voor zowel het leveren als het afnemen van stroom niet waargemaakt. Ook dit levert een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op. Dit was voor meneer P directe aanleiding om de overeenkomsten met Essent en tussenpersoon G direct op te zeggen waarnaar hij werd geconfronteerd met een onredelijk hoge opzegvergoeding van € 13.017,38.

Meneer P is van mening dat de besparing van 5% niet is gehaald, omdat tussenpersoon G niet naar de mest recente tarieven heeft geïnformeerd, maar is afgegaan op de door meneer P verstrekte jaarafrekening. De rechter is het niet eens met de stelling van meneer P. Meneer P dient de noodzakelijke informatie te verschaffen door de meest recente jaarafrekening of maandafrekening te verstrekken. Volgens de rechter is tussenpersoon G ten aanzien van het realiseren van een besparing van 5% niet tekortgeschoten. Wat betreft de terugleveringsovereenkomst stelt de rechter meneer P wel in het gelijk. Tussenpersoon G diende zorg te dragen voor gelijke tarieven, zoals ook volgde uit zijn e-mail. Tussenpersoon G is dan ook tekortgeschoten in de uitvoering van de door meneer P verstrekte opdracht. In beginsel is tussenpersoon G aansprakelijk voor de door meneer P geleden schade, maar deze schade wordt niet gevorderd door meneer P.

Tussenpersoon schendt zorgplicht door overeenkomst niet vooraf te controleren

Meneer P stelt dat de tarifering reden is geweest om de overeenkomsten met Essent op te zeggen. Na de opzegging is meneer P geconfronteerd met een hoge opzeggingsboete van Essent. Deze boete was gebaseerd op een hoog verbruik in afwijking van het werkelijke verbruik. Het verbruik dat door Essent werd gehanteerd lag bij de piekuren meer dan 4 keer zo hoog dan het werkelijke gebruik en bij daluren ruim 2,5 keer zo hoog. Dit verbruik wordt door Essent vastgesteld op basis van het door de netbeheerder ingeschatte verbruik, maar tussenpersoon G heeft hiervoor wel een zorgplicht tegenover meneer P. Tussenpersoon G dient onder andere te controleren of de overeenkomst die zij sluit voor meneer P overeenkomt met een reële situatie. Tussenpersoon G had minimaal contact op moeten nemen met Essent om opheldering te vragen over de vaststelling van het gecontracteerd verbruik en zo nodig verzoeken dit aan te passen naar de werkelijke situatie. Nu tussenpersoon G dit heeft nagelaten heeft zij haar zorgplicht tegenover meneer P geschonden en is tussenpersoon G tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Volgens de rechter is tussenpersoon G aansprakelijk voor een deel van de opzegboete. Dit deel bestaat uit het bedrag dat uitstijgt boven de opzegboete op basis van het werkelijk gebruik. De totale opzegvergoeding bedraagt € 13.017,37. Hiervan komt volgens de rechter € 4.260,21 voor rekening van meneer P en het restant van € 8.757,16 komt voor rekening en risico van tussenpersoon G.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een fout van uw tussenpersoon of heeft u een geschil met uw tussenpersoon over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant