Uitspraak: Waarschuwing wegens onvoldoende controlewerkzaamheden  

De accountant controleerde de jaarrekeningen van een concern dat zich deels verplaatste naar Indonesië. Hij diende zich deels te beroepen op het werk van een Indonesisch accountantskantoor. Dat levert hem een tuchtklacht van de deurenfabrikant op, die door de Accountantskamer deels ongegrond en deels gegrond wordt verklaard aangezien het niet aannemelijk is geworden dat de controlewerkzaamheden van de accountant onvoldoende waren, maar wel dat hij op onderdelen die werkzaamheden te summier en daarmee onvoldoende heeft gedocumenteerd.

Onvoldoende administratieve gegevens waarop controlewerkzaamheden zijn verricht

Bij de Accountantskamer kreeg de accountant het verwijt bij de geconsolideerde jaarrekeningen 2018 en 2019 goedkeurende controleverklaringen te hebben afgegeven, zonder te beschikken over voldoende en geschikte informatie en een deugdelijke grondslag. Ook zouden de dossiers met betrekking tot de controle van die geconsolideerde jaarrekeningen ontoereikend zijn. Bij gebreke van de administratieve gegevens waarop de accountant zijn werkzaamheden heeft verricht, kan niet worden vastgesteld of en zo ja in hoeverre hij onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht. De klagers hebben niet concreet gemaakt dat de accountant bij de door hem verrichte controlewerkzaamheden tekort is geschoten, oordeelt de Accountantskamer. Wel schiet de controledocumentatie op onderdelen tekort.

Controledossiers niet deugdelijk gedocumenteerd

De controledocumentatie schiet op onderdelen tekort, oordeelt de tuchtrechter. Het lag op de weg van de accountant om in zijn dossier te documenteren waarom de door de accountantsorganisatie in Indonesië verschafte informatie deugdelijk was. De weigering van de accountantsorganisatie in Indonesië om de accountant nog toegang te verschaffen tot haar controledossier komt voor risico van de accountant. De Accountantskamer is van oordeel dat de accountant in strijd met de Standaarden 230.8 en 600.50 en daarmee in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft gehandeld.

De accountant krijgt een waarschuwing opgelegd door onvoldoende documentatie voor controlewerkzaamheden

De Accountantskamer oordeelt dat de maatregel van waarschuwing passend en geboden is. Daarbij is in aanmerking genomen dat niet aannemelijk is geworden dat de controlewerkzaamheden van de accountant onvoldoende waren, maar wel dat hij op onderdelen die werkzaamheden te summier en daarmee onvoldoende heeft gedocumenteerd, wat in strijd is met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant