Uitspraak: Wat is een beheerste en integere uitoefening van bedrijf?

De rechtbank heeft zich uitgesproken over de open norm ‘beheerste en integere uitoefening’. Daarnaast heeft de rechter zich nog uitgesproken over het zwijgrecht van medewerkers bij een onderneming. De aanleiding hiervoor was de beroepszaak die Baker Tilly Netherlands N.V. (hierna: BT) heeft aangespannen. De zaak was tegen een opgelegde bestuurlijke boete. Een boete wegens het niet waarborgen van ‘beheerste en integere uitoefening van het bedrijf’.

De beheerste en integere uitoefening

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de beheerste en integere bedrijfsvoering. In 2018 heeft de AFM aan BT een bestuurlijke boete van € 900.000,- opgelegd. Er zou geen sprake zijn van een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf. Allereerst heeft de BT nagelaten om relevante risico’s in kaart te brengen. Daarnaast heeft de BT nagelaten de kennis daarover te borgen en ervaringen te delen.

Het is van belang dat dit wel wordt gewaarborgd. Hiermee kan onder andere worden voorkomen dat een accountantsorganisatie, of haar medewerkers, worden betrokken bij strafbare feiten en wetsovertredingen. Dit zou kunnen resulteren in schade op de financiële markten. Ook kan het resulteren in wantrouwen van de organisatie. De rechter is van mening dat inderdaad een boete kon worden opgelegd. Echter, de beslissing is niet snel genoeg genomen. Hierdoor wordt de boete met 5% gematigd.

Naar eigen inzicht inrichten

De open norm ‘beheerst en integer’ moet door de accountantsorganisatie naar eigen inzicht worden ingericht. Onder integriteit wordt het volgende verstaan. ”Het tegengaan van verstrengeling van tegenstrijdige belangen en tegengaan van betrokkenheid bij strafbare feiten en wetsovertredingen.” Wel zijn er minimale vereisten waaraan moet worden voldaan. In dit geval schoot BT tekort.

Daarnaast voegde de toezichthouder daaraan toe dat BT onvoldoende leerde van kwesties die zich hadden voorgedaan. Na drie incidenten zijn geen passende maatregelen genomen die gericht zijn op het beheersen van risico’s en het voorkomen van herhalingen. BT vond dat zij aan alle minimale vereisten voldeed.

Waarborging van de beheerste en integere uitoefening

Ten eerste heeft de rechter besloten dat alleen het hebben van een beleid onvoldoende is. Het beleid moet ook worden vormgegeven en worden uitgevoerd, zodat een waarborging van de beheerste en integere uitoefening van het bedrijf plaatsvindt.

Ten tweede stelt de rechter dat het toekennen van het zwijgrecht alleen in het geval van bestuurders van een rechtspersoon kan. Het kan dus niet gaan om een (normale) werknemer.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de rechtbank lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant