Uitspraak: Zoon start procedure tegen notaris nadat hij is onterft door zijn ouders

A woonde samen met zijn ouders in een woning met daarnaast een koeienstal. De naastgelegen koeienstal is in augustus 2004 verbouwd in opdracht van de ouders van A tot een seniorenwoning. A is in de woning blijven wonen en heeft hiervoor geen vergoeding aan zijn ouders betaald.

In april 2006 hebben de ouders van A hun testament gewijzigd. Hierbij hebben beide ouders A volledig onterfd en de nalatenschap is toegewezen aan de (half)zuster van A, mevrouw E. Daarnaast staat in beide testamenten dat de ouders nog een vordering hebben op A wegens achterstallige huur/vergoeding voor het gebruik van de woning. In mei 2006 is de vader van A overleden, en ruim een jaar later is ook de moeder van A overleden.

A heeft vervolgens een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Noord-Holland. Volgens A was zijn moeder op de datum van het verlijden wilsonbekwaam, althans dement. De notaris diende op de hoogte zijn van de geestestoestand van de moeder en had de akte niet mogen laten passeren. Daarnaast verwijt A de notaris dat zij vanwege privéomstandigheden ook zelf niet (voldoende) wilsbekwaam was en de beide testamenten alleen om deze reden al niet had mogen passeren.

Moeder leed volgens zoon aan dementie waardoor het testament niet rechtsgeldig is

De nalatenschap ten tijde van het overlijden van de moeder bedroeg € 185.000,-. A vecht in deze procedure niet het testament aan, maar spreekt enkel de notaris aan omdat zij haar zorgplicht geschonden zou hebben. Doordat de moeder van A diabetes en een hoge bloeddruk had is zij in haar laatste levensjaar verschillende artsen gezien. Echter, geen enkele arts heeft iets vastgelegd over enige vorm van dementie. Ook de thuishulp heeft geen indicatie tot mogelijke dementie gegeven. Daarnaast heeft A ook nooit met de huisarts over dementie van zijn moeder gesproken, terwijl hij de huisarts regelmatig sprak over onder andere de medicijnen van zijn ouders.

De stelling dat zijn moeder enige vorm van dementie had is enkel ontleend aan de eigen ervaringen van A. Een van de argumenten van A gaat over een puzzel die zijn moeder in 2004 heeft gemaakt. Van de 210 woorden waren er 11 niet geheel correct gespeld. Dit was volgens A een teken van dementie. Echter, de rechtbank ziet dit anders. De moeilijkheidsgraad van de puzzel is redelijk hoog en het overgrote deel van de puzzel is goed ingevuld. Dit duidt volgens de rechtbank niet direct op dementie. Ook uit de verschillende getuigenverklaringen is niet gebleken dat de moeder van A aan dementie leed.

Rechtbank: zorgplicht strekt niet tot de belangen van de zoon

Wat betreft de notaris oordeelt de rechtbank dat de zorgplicht van de notaris wel gold jegens de vader en moeder, maar niet jegens A. De notaris hoefde bij het opstellen van het gewijzigde testament geen rekening te houden met de belangen van A. Het enkele feit dat de moeder van A op hoge leeftijd was betekende nog niet dat zij wilsonbekwaam was en dat de notaris daarom de akte niet mocht passeren. De rechtbank oordeelt daarom dat de notaris haar zorgplicht niet heeft geschonden en ook geen beroepsfout heeft gemaakt.

De rechtbank begrijpt dat het voor A hard is dat hij is onterfd maar oordeelt dat dit kennelijk de wil van zijn ouders is geweest. De rechtbank wijst daarom de vorderingen af.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw notaris uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant