Uitspraak: Zorgplicht accountant strekt verder dan de juridische formulering van de opdracht

Een ondernemer bezit een bedrijfspand. Ter financiering van dit bedrijfspand heeft de ondernemer een hypotheek van  € 550.000,- afgesloten bij de Rabobank met een rentevast periode van 10 jaar. Indien de ondernemer de hypotheek vervroegd af wilt lossen dient hij een vergoeding te betalen aan de Rabobank. De jaarrekening van 2008 wordt samengesteld door een accountant-administratieconsulent en hierin is ook de hypotheek verwerkt.

De onderneming krijgt te maken met liquiditeitsproblemen en de accountant bespreekt deze problemen met de ondernemer in september 2013. Er wordt gekeken aan de hand van eerdere jaarstukken hoeveel geld de ondernemer kan besparen door het verkopen van het bedrijfspand. Op verzoek van de ondernemer bekijkt de accountant in oktober 2013 de mogelijke gevolgen van de verkoop van het bedrijfspand. In totaal moet de ondernemer € 73.993,60 betalen aan rentevergoedingen. Echter, dit is na bezwaar van de ondernemer verlaagt tot € 50.263,59. De ondernemer heeft de vergoedingsrente betaald aan de Rabobank en vervolgens de relatie met het accountantskantoor opgezegd en een klacht ingediend tegen de accountant bij de Accountantskamer.

Accountant wijst ondernemer niet op extra kosten bij verkoop bedrijfspand

Volgens de ondernemer heeft de accountant hem niet geïnformeerd over het feit dat de ondernemer een vergoedingsrente aan de Rabobank dient te betalen bij het verkopen van het bedrijfspand. De ondernemer is van mening dat de accountant in het kader van de op hem rustende zorgplicht moeten wijzen op de financiële consequenties van het vervroegd aflossen van de hypotheek. De Accountantskamer oordeelt dat, indien er bij het samenstellen van de jaarcijfers duidelijk wordt dat er een financieel probleem ontstaat, er onder omstandigheden sprake kan zijn van een zorgplicht aan de zijde van de accountant. Hij dient dan zijn cliënt hiervan op de hoogte te brengen. Echter, dit was hier niet het geval nu er slechts in het algemeen is gesproken over het eventueel verkopen van het bedrijfspand. De Accountantskamer verklaart de klacht daarom ongegrond.

Ondernemer stelt hoger beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven

De ondernemer is het niet eens met de uitspraak van de Accountantskamer en hij stelt hoger beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Volgens de ondernemer is er niet slechts in het algemeen gesproken over de mogelijke verkoop van het bedrijfspand. Dit is door de accountant ook zelf vastgelegd in een brief van 13 februari 2014.

Zorgplicht strekt verder dan de juridische formulering van de opdracht

Het College overweegt dat de zorgplicht van een accountant voortvloeit uit het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. Deze zorgplicht is niet enkel beperkt tot de zuiver juridische formulering van de opdracht maar strekt zich ook tot het waarschuwen en/of ongevraagd advies geven indien naar aanleiding van de werkzaamheden van de accountant andere risico’s duidelijk worden. De enkele omstandigheid dat destijds niet in de opdrachtbevestiging is opgenomen dat de accountant de ondernemer ook zal adviseren omtrent financieringen wil niet zeggen dat de accountant ook niet hoeft te waarschuwen voor zichtbare risico’s omtrent de financiering.

De ondernemer heeft, volgens het College, niet voldoende onderbouwd dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd over de eventuele verkoop van het bedrijfspand. Er is ook geen sprake geweest van een afzonderlijk advies over de verkoop. Daarnaast is de opdrachtovereenkomst zeer beperkt geformuleerd waardoor de zorgplicht van de accountant in dit geval niet zo ver reikt dat hij de ondernemer uit eigen beweging diende te informeren over de mogelijke financiële consequenties. Echter, in beginsel strekt de zorgplicht wél verder dan de juridische formulering van de opdracht. Het College volgt in dit geschil de accountantskamer in haar oordeel en verklaart het hoger beroep ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer en hier voor de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd of niet voldoende controledocumentatie overgelegd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant