Nieuws: Controlerend accountant te maken met nieuwe verplichtingen

NBA-voorzitter Marco van der Vegte heeft laten weten dat hij wil doorpakken met de nieuwe verplichtingen die voor de controlerend accountant gaan gelden in gevallen van fraude en continuïteit.

Eind september is een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. In die brief werd de wens geuit om meer oog te hebben voor de controlekwaliteit. Dit kan worden bereikt door de accountant te verplichten om in de controleverklaring standaard een paragraaf op te laten nemen over de risico’s op fraude en over de continuïteit.

Het accountantsberoep heeft aangegeven dat zij niet willen wachten tot dergelijke wetgeving tot stand is gekomen. Zij gaan dit zelf alvast regelen. Minister Hoekstra heeft in de Tweede Kamer een toezegging gedaan wat betreft een halfjaarlijkse voortgangsrapportage. Deze rapportage zal worden gedeeld met de Kamerleden.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant