Nieuws: Accountants hebben beperktere rol bij controle NOW

Met de komst van de NOW worden miljarden besteed om loonkosten te subsidiëren bij bedrijven waar omzet is weggevallen door corona. Accountants krijgen een beperktere rol bij de controle op misbruik van de maatregel dan werd gedacht.

Minister Koolmees vindt dat bij de eerste 113.000 aanvragen in 10% van de gevallen een accountantsverklaring vereist is. Dit is voor vele accountants een opluchting.

De nacontrole van de aanvragen komen niet per definitie voor rekening van streng gereguleerde accountants. De aanvragen kunnen ook bij administratiekantoren, financieel dienstverleners en adviseurs van brancheorganisaties terecht komen. Het is niet geheel ongebruikelijk dat derden worden ingeschakeld.

Veel accountants hebben toch bedenkingen bij deze oplossing. Een derdenverklaring biedt immers niet de zekerheid die een accountantsverklaring wel kan bieden. Dit zou te maken kunnen hebben met deskundigheid. Daarnaast zouden al dubieuze adviezen aan ondernemers zijn gegeven. Echter, er bestaan ook goede administratiekantoren, maar een toetsbaar kader ontbreekt wel.

Het toetsbare kader voor de NOW-maatregel is nog niet vastgesteld. Duidelijk is wel dat een accountantsverklaring pas vereist is als de eindafrekening hoger is dan 125.000 euro. Dat zijn slechts 10% van de gevallen, maar ontvangen wel 66% van het totale voorschot. Bij een eindafrekening onder de 125.000 euro kan een derdenverklaring volstaan. In geval de subsidie lager is dan 25.000 euro dan is geen nacontrole meer vereist. Wel kunnen er steekproeven worden gehouden.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is in gesprek met het ministerie van SZW en uitkeringsinstantie UWV. Het gaat om wat accountants moeten controleren om een verklaring af te mogen geven.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant