Nieuws: Dubbelematerialiteitsanalyse en de CSRD

In de steeds complexer wordende wereld van duurzaamheidsverslaggeving speelt de dubbelematerialiteitsanalyse een cruciale rol. Dit wordt benadrukt door de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf 2024 van kracht wordt voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De dubbelematerialiteitsanalyse biedt diepgaand inzicht in zowel de impact van een onderneming op haar omgeving als de invloed van duurzaamheidsfactoren op het financiële succes van de onderneming.

De belangrijke rol van dubbelematerialiteitsanalyse in de CSRD

De CSRD, die vanaf boekjaar 2024 verplicht wordt voor grote beursgenoteerde bedrijven, benadrukt het belang van dubbelematerialiteitsanalyse. Deze analyse maakt duidelijk welk effect een onderneming heeft op haar omgeving (impactmaterialiteit) en hoe duurzaamheidsaspecten het succes van een onderneming kunnen beïnvloeden (financiële materialiteit). Informatie is materieel wanneer het weglaten of onjuist weergeven ervan het oordeel van de gebruiker van de duurzaamheidsinformatie kan beïnvloeden.

Onderzoek van de AFM naar dubbelematerialiteitsanalyses in jaarverslagen 2023

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzocht hoe beursgenoteerde ondernemingen in hun jaarverslagen over 2023 al informatie verstrekken over belangrijke thema’s binnen de dubbelematerialiteitsanalyse. Uit dit onderzoek bij 29 ondernemingen bleek dat zij de nieuwe vereisten complex vinden en dat veel bedrijven in 2023 al begonnen zijn met de benodigde aanpassingen. Deze aanpassingsprocessen zijn echter nog in volle gang.

10 navigatiepunten voor het opstellen van een dubbelematerialiteitsanalyse

Op basis van het onderzoek heeft de AFM tien navigatiepunten opgesteld die ondernemingen kunnen ondersteunen bij de implementatie van de dubbelematerialiteitsanalyse in de verslaggeving. Deze punten zijn gebaseerd op de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en enkele good practices die al zichtbaar zijn in de jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen.

Stakeholder engagement

 • Toon hoe stakeholders worden betrokken.
 • Wees transparant over de representativiteit van stakeholder engagement.
 • Laat de ontvangen input van stakeholders zien.

Due diligence

 • Inventariseer duurzaamheidseffecten via due diligence.
 • Gebruik internationale richtlijnen, zoals OESO-richtlijnen.
 • Geef de relatie weer tussen due diligence en de dubbelematerialiteitsanalyse.

Dubbelematerialiteitsanalyse

 • Maak de rol van de waardeketen inzichtelijk.
 • Koppel bedrijfsactiviteiten aan geïdentificeerde materiële onderwerpen.
 • Geef inzicht in de materialiteitsbepaling van duurzaamheidsonderwerpen.
 • Breng de materialiteit van impact, kansen en risico’s in beeld.
 • Geef de relatie weer tussen impact en risico op korte en lange termijn.

Toezicht op naleving van de CSRD in jaarverslaggeving 2024

Bij het toezicht op de jaarverslaggeving over het boekjaar 2024 zal de AFM beoordelen hoe bedrijven omgaan met de CSRD. Dit gebeurt via reguliere desktop-reviews en thematisch onderzoek naar duurzaamheidsthema’s in verband met de naleving van de CSRD.

Zorgplicht Advocaten

Bij Zorgplicht Advocaten ondersteunen we bedrijven die een conflict hebben met een bank, leningverstrekker, of financiële dienstverlener vanwege de implementatie van de CSRD en de dubbelmaterialiteitsanalyse. Wanneer de zakelijke relatie onder druk staat door deze duurzaamheidsvereisten, bieden wij deskundige juridische bijstand. Neem vandaag nog contact met ons op voor professionele ondersteuning.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant