Nieuws: Het accountantsberoep moet aan de slag met aanbevelingen om vertrouwen te herstellen

Het accountantsberoep heeft goede stappen gezet. Dit is gebleken uit de rapporten van de MCA en CTA. Ondanks dat de sector goed bezig is, moet er nog meer worden gedaan om het vertrouwen te herstellen. MCA-voorzitter Ada van der Veer heeft gesteld dat het beroep stappen heeft gezet met betrekking tot kwaliteit: het publiek belang en de kwaliteit van de wettelijke controles zijn meer onder de aandacht. Maatregelen zouden niet duurzaam zijn gewaarborgd en zou het veranderproces onvoldoende diepgang kennen.

De MCA-voorzitter is ingegaan op aanbevelingen met betrekking tot ringfencing. Ringfencing houdt in dat financieel een scheiding plaatsvindt tussen controle- en adviespraktijken. Er werd gediscussieerd over juridische implicaties en problemen rondom de invoering daarvan.

Grote kantoren zouden de marktmacht in handen hebben. Er zijn slechts zes (6) kantoren die bevoegd zijn om oob-controles uit te voeren. Dit komt door gebrek aan concurrentie. Hierdoor komt 96% van de controles terecht bij de big four. Om de wettelijke controles te mogen blijven verrichten is het van belang dat jaarlijks ten minste tien (10) wettelijke controles worden gedaan in verband met de kwaliteit daarvan.

MCA-lid Marcel Pheijffer stelt dat een externe sterke druk nodig is, wil er iets in de sector veranderen. Een sterke toezichthouder zou uitkomst kunnen bieden. Een relatief voor de hand liggende maatregel is dat er wordt meegetekend voor een controleopdracht door de interne OKB’er. Zo is de externe accountant en de organisatie gebonden.

CTA-voorzitter Annetje Ottow stelt dat haar commissie aanbevelingen heeft gedaan met het oog op juridische en praktische haalbaarheid. De bal ligt nu bij de sector zelf om aan te tonen dat zij willen en kunnen veranderen. Ook CTA-lid Elbert Dijkgraaf uit zijn zorgen omtrent de marktwerking in de sector, met name met betrekking tot het beperkte aantal oob-kantoren.

AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom is ervan overtuig dat de sector wil verbeteren, aangezien grote stappen zijn gezet om een cultuurverandering te realiseren. De vraag is of het systeem een duurzame kwaliteit kan waarborgen. De AFM steunt het idee om met andere systemen te experimenteren. Toezicht door de AFM moet worden versterkt en gecentraliseerd door middelen te intensiveren. Een goed handhavingsinstrument kan daarbij helpen. De Kamer heeft aangevoerd dat naast de AFM ook nog twee kwartiermakers kunnen worden ingezet, aangezien zij zeer deskundig zijn en ervoor kunnen zorgen dat de aanbevelingen op de agenda blijven en gemonitord worden.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant