Nieuws: Het belang van ESG

ESG staat voor ‘Environment, Social and Governance’, ofwel milieu, sociaal en bestuur. Het gaat om zaken die invloed hebben op de maatschappij waarin je als bedrijf opereert, maar die je niet (direct of herkenbaar) terugziet in de financiële jaarcijfers. ESG is vanaf 2024 nog meer van belang dan ooit tevoren. Door de Corporate Sustainability Reporting Directive worden bepaalde bedrijven vanaf 2024 verplicht om niet-financiële prestaties te rapporteren en deze te laten controleren. Dergelijke duurzaamheidsrapportages zullen met name zien op de onderwerpen Environment, Social and Governance. Het doel van verplicht rapporteren omtrent deze onderwerpen is het verschaffen van transparante en betrouwbare inzichten in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven en ook te stimuleren om hier meer aandacht aan te besteden.

Wat betekent ESG

ESG verwijst naar de drie belangrijkste aspecten van duurzaamheid die bedrijven moeten aanpakken en dienen te rapporteren in hun duurzaamheidsrapportages. De drie kernthema’s waar het om gaat zijn: Environment, ofwel milieu, Social, ofwel maatschappij en Governance, ofwel bestuur.

Het aspect ‘Environment’ heeft betrekking op de milieuprestaties van een bedrijf. Dit gaat om zaken zoals energieverbruik en uitstoot van broeikassen. In de rapportages zullen bedrijven verwijzen naar de activiteiten die het bedrijf onderneemt om milieuvriendelijk te handelen, hoe het bedrijf zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan of wat een bedrijf doet om zijn uitstoot te verminderen.

‘Social’ heeft betrekking op de relaties van een bedrijf met zijn werknemers, klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap. In essentie gaat het erom wat bedrijven doen om levens te verbeteren. Dit ziet op de activiteiten van bedrijven waarmee zij zich inzetten voor een goede werkomgeving, mensenrechten, arbeidsnormen, etc.

Tenslotte ziet het aspect ‘Governance’ op de wijze waarop een bedrijf wordt bestuurd en beheerd. Er wordt hierbij bijvoorbeeld gekeken naar wat een organisatie doet om corruptie te voorkomen en te borgen dat haar investeringen ook in de toekomst duurzaam zijn. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de interne controles van het bedrijf, het vaststellen van beleid, bestuursstructuur, etc.

Het belang van ESG

ESG-aspecten worden steeds belangrijker. Dit is ook af te leiden aan de toenemende mate van regelgeving omtrent deze onderwerpen. Steeds meer beleggers en financiers nemen de ESG-factoren mee in hun besluitvorming. ESG wordt dus ook steeds belangrijker voor het verkrijgen van kapitaal. Ook consumenten en potentiële werknemers hechten steeds meer waarde aan de mate waarin bedrijven zich inzitten voor de ESG-factoren.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant