Nieuws: Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

In april 2021 nam de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. De CSRD is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen.

De CSRD-richtlijn

De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van het klimaat. Via de Europese Green Deal is er een actieplan opgesteld om dit te bereiken. De CSRD is één van de instrumenten die de EU inzet om deze doelen te realiseren. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD zal de NFRD gaan verbeteren en vervangen.

Met de CSRD richtlijn verplicht de EU grote bedrijven in Nederland om vanaf 2024 over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het jaarverslag. Bedrijven dienen te rapporteren rondom niet-financiële informatie op het vlak van ESG (Environmental, Social en Governance). De regelgeving vereist dat ondernemingen transparant zijn over hun impact op deze onderwerpen. Dit gaat niet alleen om de gevolgen van de activiteiten van de onderneming op de duurzaamheidskenmerken, maar ook om de gevolgen van duurzaamheidskenmerken voor het bedrijf. Dit wordt ook wel de dubbele materialiteitsbeoordeling genoemd.

Het doel van de CSRD is om meer en op een vergelijkbare wijze inzicht te verschaffen in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Als bedrijven consistent en op een vergelijkbare manier rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, komt dat de transparantie ten goede. De CSRD moedigt bedrijven daarnaast aan om hun impact op mens en milieu meetbaar te maken, te monitoren en te zorgen voor verbetering.

In het jaarverslag dient gerapporteerd te worden volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Het rapporteren aan de hand van deze standaarden is met name gericht op Environment, Social en Governance.

De informatie die bedrijven rapporteren omtrent niet-financiële factoren dienen vervolgens volgens de CSRD gecontroleerd te worden door een accountant. Hiermee wil de EU zogenaamde greenwashing voorkomen, ofwel het voorkomen van duurzaamheidsfraude. De CSRD heeft dus ook een grote impact voor accountants .

Vanaf 1 januari 2024 zijn grote bedrijven verplicht om dergelijke duurzaamheidsrapportages op te stellen. Echter, in de komende jaren zullen steeds meer bedrijven en ook MKB bedrijven te maken krijgen met de regelgeving van de CSRD.

Belang van duurzaamheidsrapportages

Een duurzaamheidsrapportage zorgt ervoor dat bedrijven verantwoording afleggen over hun bedrijfsvoering, met name inzake de onderwerpen Environment, Social en Governance. Deze rapportages helpen investeerders, geldverstrekkers, consumenten en andere belanghebbenden om de niet-financiële prestaties van bedrijven te evalueren. Het beleid van bedrijven omtrent Environment, Social en Governance wordt voor veel bedrijven en belanghebbende steeds belangrijker. Ook kan het rapporteren over duurzaamheidsprestaties gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van bedrijven. De richtlijn zorgt ervoor dat voor zowel investeerders als voor andere partijen meer transparantie zal bestaan over de duurzaamheidsprestaties. Rapportage van niet-financiële informatie vormt daarom een belangrijke factor naast de traditionele financiële verslaggeving van bedrijven.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant