Nieuws: Wat betekent de Corporate Sustainability Reporting Directive voor accountants?

In april 2021 nam de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. De CSRD is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen. Ook accountants krijgen met de richtlijn te maken. Zij dienen de duurzaamheidsrapportages te controleren.

De CSRD-richtlijn

De CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een initiatief van de Europese Unie om ambitieuze klimaatdoelen te realiseren, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal. Het is een uitbreiding van de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en heeft als doel de duurzaamheidsverslaglegging van grote bedrijven te verbeteren en te vervangen.

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven in Nederland verplicht om in hun jaarverslag te rapporteren over duurzaamheidsprestaties volgens de CSRD. Deze rapportage omvat niet-financiële informatie met betrekking tot Environment, Social en Governance (ESG).

Bedrijven dienen te rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), met de nadruk op ESG. Het doel is om meer transparantie en vergelijkbaarheid te bieden in duurzaamheidsprestaties. De CSRD moedigt bedrijven aan om hun impact op mens en milieu meetbaar te maken en te streven naar verbetering.

Een belangrijk aspect van de CSRD is de verplichte controle van niet-financiële informatie door accountants, om zogenaamde greenwashing, oftewel duurzaamheidsfraude, te voorkomen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor accountants.

De rol van accountants

Wat betekent de Corporate Sustainability Reporting Directive voor accountants? Door de CSRD richtlijn worden bedrijven verplicht om over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het jaarverslag. Accountants kunnen in verschillen rollen te maken krijgen met de CSRD en daar een bijdrage aan leveren. Met name van belang is de rol van de accountant om de duurzaamheidsrapportages te controleren.

Accountants zullen de duurzaamheidsrapportages dienen te checken, zoals zij dit ook bij jaarrekeningen doen. De accountant zal een beperkte mate van zekerheid moeten kunnen geven over de duurzaamheidsrapportages van bedrijven. Over een aantal jaar zal dit zelfs gaan over een redelijke mate van zekerheid. Met andere woorden komt dit er op neer dat accountants assurance dienen te verstrekken over de duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag. De reden hiervoor is dat zo een van de belangrijkste doelen van de CSRD kan worden gerealiseerd, namelijk het zorgen voor transparante en betrouwbare duurzaamheidsheidsrapportages, die gemakkelijk tussen bedrijven vergeleken kunnen worden.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant