Nieuws: In 81% van de gevallen neemt de rechtbank het tuchtrechtelijk oordeel over

In het geval van schadeclaims neemt de civiele recht vier op de vijf keer het oordeel van de tuchtrechter over. In totaal zijn 21 zaken onderzocht en is geconcludeerd dat in 81% van de gevallen het tuchtrechtelijk oordeel wordt overgenomen. In de overige gevallen nam de rechtbank het oordeel slechts voor een deel over en in andere gevallen bleef het oordeel geheel buiten beschouwing.

In 2013 bleek slechts 61% van de tuchtrechtelijke oordelen door de rechtbank te zijn overgenomen. Opmerkelijk zijn de uitspraken over aansprakelijkheid voor fouten bij wettelijke controles. In alle gevallen wordt het oordeel van de tuchtrechter gevolgd. Bij advieswerkzaamheden wijkt het oordeel nogal eens af. Dit heeft ermee te maken dat advieswerkzaamheden minder gereguleerd zijn, meer divers en ook minder complex en specialistisch zijn.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant