Nieuws: Kamer neemt wetsvoorstel voor extra maatregelen tegen accountants aan

Op 12 september 2017 heeft de Tweede Kamer de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties met algemene stemmen aangenomen.  Het wetsvoorstel moet de kwaliteit van boekencontroles door accountants gaan verbeteren. De wettelijke aanscherping werd al eerder aangekondigd naar aanleiding van de velen rapporten die de laatste jaren verschenen waaruit is gebleken dat de wettelijke controles door de grote kantoren ernstige gebreken vertonen. Ook de AFM publiceerde onder meer in 2014 een alarmerend rapport over de kwaliteit van de Big 4-accountantskantoren (Deloitte, EY, KPMG, PwC) bij het uitvoeren van wettelijke controles.

Verplichte herstelmaatregelen indien accountants tekort schieten

Het wetsvoorstel verplicht de accountants onder meer tot het nemen van herstelmaatregelen bij geconstateerde tekortkomingen. Dat zou een leemte in het huidige stelsel zijn. Verder moeten accountants die controles uitvoeren voor grote bedrijven naar een ‘verplicht stelsel van onafhankelijk intern toezicht met duidelijk omschreven bevoegdheden’.

Accountants zouden winst vaak laten prevaleren boven maatschappelijk belang

Er is bij zowel de Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, als een groot deel van de Tweede Kamer twijfel of de nieuwe maatregelen voldoende verbetering zullen brengen. De bewindsman zal daarom een analyse gaan maken van wat er verder nog nodig is. De Tweede Kamer nam tevens een motie aan van PvdA-kamerlid Nijboer, waarin wordt opgeroepen voor een ‘fundamenteel ander verdienmodel’, omdat accountant het maken van winst vaak zouden laten prevaleren boven het maatschappelijk belang. Daarbij dient ook het afscheiden van de accountancytak van de fiscale en adviestak te worden betrokken. De eerder afgedwongen scheiding tussen de wettelijke controles enerzijds en advieswerkzaamheden anderzijds voor dezelfde cliënt, zou nog onvoldoende effectief zijn.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant