Nieuws: Nauwe samenwerking tussen accountants en advocaten zal mogelijk leiden tot conflicten

Volgens Minister Wopke Hoekstra (van Financiën) heeft aangegeven dat een nauwe samenwerking tussen accountants en advocaten mogelijk voor conflicten gaat zorgen. Beide groepen hebben te maken met onderscheidenlijke beroepsnormen met mogelijke tuchtrechtelijke consequenties.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft vragen gesteld aan zowel de minister van Financiën als voor Rechtsbescherming. De vragen zien op de wenselijkheid van het samenbrengen van accountancy en de advocatuur.

In januari dit jaar stond in het Financieel Dagblad (FD) een bericht over de plannen van accountantskantoren om zich meer toe te gaan spitsen op het leveren van juridische diensten. Er werd gesproken over de terugkeer van de zogenoemde ‘advocountant’.

Bij een dergelijke constructies moet rekening worden gehouden met de rol van advocaten. Zij dienen immers het belang van cliënten, terwijl accountants meer gericht zijn op publieke belangen. Volgens Hoekstra zouden in de huidige wetgeving al waarborgen staan om onwenselijke samenwerkingen tegen te gaan. De accountantskantoren die zich eventueel op juridische diensten willen gaan richten, moeten goed nadenken over de mogelijkheid dat het publieke belang en fundamentele beginselen van de beroepsuitoefening in het geding kunnen komen.

Volgens Hoekstra zijn er “beperkte risico’s” voor de oob-controlepraktijk, gezien de bestaande scheiding van controle en advies. In het geval het gaat om de niet-controlepraktijk zullen de eigen verplichtingen zorgen tot een zekere distantie. Als de beroepsnormen te nauw met elkaar verband krijgen, kan dit leiden tot mogelijke tuchtrechtelijke consequenties.

Volgens Hoekstra is een samenwerking dan ook voor beide groepen niet in het belang. Accountants moeten zich houden aan eigen verplichtingen en kunnen zich bijvoorbeeld niet op de rechten en plichten van advocaten beroepen, zoals het verschoningsrecht. Dit verschoningsrecht kan niet worden ingezet als de accountant zelf een meldplicht of plicht tot informatieverstrekking heeft.

Het is nodig om te zien welke (neven)effecten de samenwerking met zich mee gaat brengen. Minister Dekker (van Rechtsbescherming) heeft aangegeven dat hij samen met Hoekstra de ontwikkelingen nauwlettend in het oog zal houden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant