Nieuws: Nieuwe richtlijn zorgplicht bedrijven (CS3D)

De nieuwe Europese richtlijn inzake de zorgplicht van bedrijven op het gebied van duurzaamheid, ook bekend als de corporate sustainability due diligence directive (CS3D), stelt strengere eisen aan bedrijven om milieu-, mensenrechten- en governance-normen na te leven. Deze wetgeving heeft aanzienlijke implicaties voor grote bedrijven en hun toeleveringsketens.

Van rapportageplicht naar actie verplichting

De CS3D-richtlijn markeert een verandering van transparantieplicht naar actie verplichting. Voorheen moesten bedrijven enkel informatie publiceren over hun milieu- en sociale impact. Nu moeten ze actief maatregelen nemen om negatieve impact te identificeren, voorkomen en corrigeren. Dit betekent dat bedrijven niet alleen moeten rapporteren, maar ook daadwerkelijk actie moeten ondernemen om negatieve effecten te verminderen.

Identificeren, voorkomen, corrigeren

Onder de CS3D-richtlijn moeten bedrijven negatieve (werkelijke en potentiële) effecten van hun activiteiten op het milieu en mensenrechten identificeren, voorkomen en corrigeren. Dit omvat bijvoorbeeld het verkrijgen van contractuele verzekeringen en het opstellen van preventieve actieplannen. Bedrijven moeten corrigerende maatregelen nemen om geconstateerde problemen te beëindigen, waarbij het beëindigen van zakelijke overeenkomsten als laatste redmiddel wordt beschouwd.

Beperking van klimaatverandering

Bedrijven moeten een plan aannemen dat garandeert dat hun model in overeenstemming is met de inspanningen om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dit benadrukt de verplichting om klimaatverandering actief tegen te gaan.

Betrokkenheid van belanghebbenden

De richtlijn vereist dat bedrijven belanghebbenden betrekken gedurende het hele zorgvuldigheidsproces. Mechanismen voor kennisgeving en klachten moeten worden opgezet om de naleving van deze verplichting te waarborgen. Lidstaten moeten sancties en controlemechanismen toepassen om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan de regels houden.

Toepassingsgebied van de richtlijn

De CS3D-richtlijn is van toepassing op zeer grote bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 450 miljoen euro en meer dan 1000 werknemers. Hoewel dit slechts 0,05% van de Europese bedrijven betreft, zullen ook MKB-bedrijven indirect worden beïnvloed, omdat grote bedrijven eisen kunnen stellen aan hun zakelijke partners. De richtlijn bevat herzieningsclausules die een toekomstige uitbreiding van de reikwijdte mogelijk maken.

Gevolgen voor raden van bestuur

Hoewel de uiteindelijke richtlijn geen specifieke nieuwe verplichtingen voor bestuurders bevat, moeten zij zich bewust zijn van de due diligence-verplichtingen van hun bedrijven. Belgische bestuurders hebben al een algemene zorgplicht en moeten duurzame waardecreatie nastreven. Bestuurders van grote bedrijven die onder de CS3D-richtlijn vallen, moeten goed geïnformeerd blijven en toezicht houden op de naleving van de zorgvuldigheidsverplichtingen door het management.

Zorgplicht Advocaten

De nieuwe richtlijn inzake de zorgplicht van bedrijven op het gebied van duurzaamheid legt grote Europese bedrijven verplichtingen op om een beleid van redelijke zorgvuldigheid te ontwikkelen. Dit omvat het identificeren, voorkomen en corrigeren van de negatieve impact van hun activiteiten. Hoewel de richtlijn alleen van toepassing is op zeer grote bedrijven, zal deze een indirecte invloed hebben op het MKB. Bestuurders moeten ervoor zorgen dat zij voldoende geïnformeerd zijn en toezicht houden op de uitvoering van het due diligence-beleid door het management.

Bij problemen met banken, leningen of hypotheekverstrekkers is het raadzaam om contact op te nemen met Zorgplicht Advocaten voor juridisch advies en ondersteuning.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant