Nieuws: Rol Accountant bij NOW

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er voor alle bedrijven die omzet verliezen door de coronacrisis. Door loonkosten te subsidiëren kunnen bedrijven ondanks de weggevallen omzet toch het personeel betalen.

Het UWV wil dat voor de eindafrekening kan worden teruggevallen op een accountantsverklaring. Wat precies in die verklaring moet staan, is nog niet duidelijk. Accountants zijn het hier niet mee eens, nu zij veel risico’s lopen bij de fraudegevoelige maatregel. Hierover is onrust ontstaan onder accountants.

De overheid eist een accountantsverklaring van werkgevers om misbruik te voorkomen. Echter, accountants vinden dat hun beroepsgroep grote aansprakelijkheidsrisico’s loopt, omdat standaarden ontbreken, de maatregel fraudegevoelig is, en oneerlijk uit kan pakken. Ondernemers moeten namelijk per maand percentages opgeven van het omzetverlies. Dit kan een vertekend beeld geven, aangezien iets besteld of verkocht kan zijn, maar nog niet betaald. Ook kunnen seizoensinvloeden een rol spelen. Omzet kan dus op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Daarmee komen accountants voor morele dilemma’s te staan.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is in overleg getreden met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De NBA is druk met betrokken ministeries in overleg om de risico’s voor accountants te beperken.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant