Nieuws: De invloed van het coronavirus op accountantswerkzaamheden

De NBA heeft Alert 42 over de gevolgen van het coronavirus op accountantswerkzaamheden aangepast. Er is een hoofdstuk aan het bestaande alert toegevoegd, namelijk: ‘Moet een opgemaakte jaarrekening die nog niet is vastgesteld worden aangepast als gevolg van nieuwe informatie over corona?’

Als uitgangspunt moet de datum worden gehanteerd waarop het management de jaarrekening heeft opgemaakt. Die datum is tot waar de gebeurtenissen in de balansdatum moeten worden opgenomen. Zo is het duidelijk voor gebruikers dat gebeurtenissen die nadien plaatsvinden in principe niet in de balans worden verwerkt. Uitzonderingen zijn denkbaar, maar in beginsel is het virus geen reden voor aanpassing.

Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor de controleverklaring. Zo zou het “niet noodzakelijk zijn om de jaarrekening aan te passen wanneer de waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling passend blijft”. Dit kan anders zijn als de continuïteitsveronderstelling vervalt. Dan zal de accountant voldoende en geschikte controle-informatie moeten verkrijgen. Als de jaarrekening door het management wordt aangepast, moet ook een nieuwe controleverklaring worden opgesteld.

In het rapport wordt meerdere keren gesproken over het feit dat de accountant zich te allen tijde professioneel-kritisch moet blijven opstellen en moet letten op het eerlijk toepassen van de regels. Ook in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt in het rapport duidelijkheid gegeven. Momenteel zijn er overleggen over de exacte invulling en noodzaak van een accountantsverklaring overleggen. Doordat het kabinet heeft gekozen voor een eenvoudige, snelle en robuuste regeling, zal de regeling niet voor alle organisaties volledig passend zijn.

Klik hier voor het rapport van de NBA.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant