Nieuws: Verklaring van notaris voldoende voor derdengeldrekeningen bij het cliëntenonderzoek

Banken zijn verlost van een dilemma rond rekeningen van notariskantoren bij anti witwas controles. In plaats van zelf onderzoek te doen naar het geld op zogeheten derdengeldrekeningen, mag de bank voortaan afgaan op een verklaring van de notaris die de notaris afgeeft over zijn of haar eigen anti-witwasonderzoek.

Aanleiding

Dit is het resultaat van een overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Om witwassen of de financiering van terrorisme tegen te gaan, zijn banken verplicht na te gaan wat de herkomst is van het geld dat op rekeningen van cliënten staat. Maar vanwege de geheimhoudingsplicht is dat lastig bij derdengeldrekeningen van notariskantoren, waar geld op staat dat niet van de notaris of het kantoor zelf is. De verklaring die de notaris afgeeft bevat feitelijke informatie over het Wwft-cliëntenonderzoek dat de notaris heeft uitgevoerd. Elke keer dat de notaris zo’n verklaring afgeeft, moet dit melden bij het BFT.

Voldoen aan wettelijke eisen

Het is belangrijk voor banken om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het tegengaan van witwassen. Om de macht en invloed van criminelen op onze samenleving en rechtsstaat te beperken en de integriteit en veiligheid van het financiële stelsel te borgen, moet worden voorkomen dat crimineel vermogen in onze legale structuren terecht komt. Eerder troffen grote banken schikkingen van honderden miljoenen euro’s met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen bij controles op mogelijke criminele geldstromen.

Met deze afspraak is het voor banken makkelijker om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het tegengaan van witwassen. Notarissen zijn hierbij verlost van anti-witwas controles door banken.

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Banken voeren verschillende cliëntenonderzoeken uit om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Zo voeren banken bijvoorbeeld een Know Your Customer (KYC) onderzoek uit. Hierbij controleren ze de identiteit van hun klanten, om er zeker van te zijn dat het geld op de rekeningen legaal is verkregen. Daarnaast voeren banken ook Enhanced Due Diligence (EDD) onderzoeken uit bij cliënten waarbij een verhoogd risico bestaat op witwassen. Bij deze EDD-onderzoeken worden extra stappen ondernomen om de herkomst van vermogen en transacties te achterhalen.

Deze onderzoeken zijn onderdeel van de anti witwas controles waar banken verantwoordelijk voor zijn. Door de afspraak dat banken voortaan kunnen vertrouwen op de verklaring van de notaris over zijn of haar eigen anti-witwas onderzoek, wordt de last voor de banken verminderd bij het controleren van derdengeldrekeningen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant