Uitspraak: 25 klachten tegen accountant-administratieconsulent zijn ongegrond verklaard, omdat niet-integer handelen niet is aangetoond

Klager wilde aandelen van twee BV’s overnemen. Daarvoor schakelde klager in 2016 een bedrijfsadviseur in, die hem zou begeleiden. Uiteindelijk lopen de onderhandelingen in 2017 stuk. Klager besloot toen de adviseur aansprakelijk te stellen. De adviseur zou tijdens de dienstverlening ernstig te kort zijn geschoten. Klager heeft hoge advocaatkosten gemaakt. Klager heeft de bedrijfsadviseur verzocht (een deel van) de factuur te voldoen, anders zou een tuchtklacht worden ingediend.

Klager heeft later een klacht tegen de bedrijfsadviseur ingediend, omdat sprake zou zijn van “ondeskundigheid, het per abuis verstrekken van vertrouwelijke informatie aan de verkoper, onzorgvuldigheid nu niets in een dossier was vastgelegd, gemakzuchtigheid en mogelijk onethisch gedrag.”

Aan een accountant-administratieconsulent is gevraagd om de klachten tegen de bedrijfsadviseur en het kantoor te onderzoeken. De accountant-administratieconsulent is tevens werkzaam bij het kantoor. In het rapport wordt gesteld dat de klachten onterecht waren en er geen grond was om de schadeclaim van 425.000 euro in behandeling te nemen.

De Raad van Tucht Nederlands instituut voor Register Valuators heeft de klacht tegen de adviseur behandeld. Er is een waarschuwing aan de bedrijfsadviseur opgelegd. Deze waarschuwing is in hoger beroep vernietigd. De klager besloot naar de Accountantskamer te stappen en grieven te richten tegen de accountant-administratieconsulent, die de klachten had onderzocht en in een rapport had vastgelegd.

Klager heeft 25 klachten ingediend en daarbij 11 verschillende voorbeelden aangevoerd die het falen moeten aantonen. Van de 25 klachten zijn 12 klachten gericht tegen de accountant-administratieconsulent. De accountant-administratieconsulent zou het beroep in diskrediet hebben gebracht. Van het aantal klachten gaan 10 klachten over gebrek aan vakbekwaamheid. Ook zijn er 3 algemene klachten ingediend.

Samenvattend omvat de klacht de volgende verwijten: de accountant-administratieconsulent heeft niet-integer en niet-vakbekwaam gehandeld. Ook is partijdig en onethisch gehandeld. De klager stelt dat het rapport inhoudelijk niet juist is. De 11 voorbeelden die zijn aangevoerd, houden geen stand.

Een deel van de klachten ziet op het bedrijf waarvoor de accountant-administratieconsulent werkzaam was. Voor dat deel zijn de klachten niet-ontvankelijk verklaard. Daarnaast is de kamer van mening dat niet (voldoende) is aangetoond dat niet-integer is gehandeld. Die klachten worden ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant