Uitspraak: Accountant die de geheimhoudingsplicht schond, krijgt een waarschuwing

Een werkneemster van een trustkantoor werd ontslagen nadat zich een arbeidsconflict had voorgedaan. De werkneemster weigerde in te stemmen met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Werkneemster werd op non-actief gezet. De werkneemster heeft toen besloten een verzoekschrift tot faillietverklaring van het trustkantoor in te dienen. Dit verzoek werd afgeschreven. Partijen zijn een mediationtraject gestart. Dit heeft niet tot een gewenst resultaat geleid. Uiteindelijk heeft het UWV toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Op 1 maart 2019 heeft een opzegging plaatsgevonden.

Bij de kantonrechter heeft werkneemster verzocht de arbeidsovereenkomst te herstellen. Dit is afgewezen. Wel moest het trustkantoor een aantal vergoedingen betalen aan de werkneemster. Het trustkantoor is niet overgegaan tot betalingen. De werkneemster heeft besloten de accountant aan te spreken om de betaling alsnog te doen. De accountant heeft aangegeven dat het trustkantoor sinds 2018 geen beschikking meer had over liquide middelen en hij geen bestuurder meer was van het trustkantoor. De accountant was de DGA van het trustkantoor. De accountant van de voormalig werkgever werd door de werkneemster voor de tuchtrechter geroepen.

Tuchtklacht

De werkneemster maakt de accountant de volgende verwijten:

 • betrokkene heeft een onrechtmatige daad gepleegd door klaagster de haar toekomende vergoeding niet te betalen, terwijl andere crediteuren wel zijn betaald;
 • betrokkene heeft zich in zijn rol als bestuurder niet integer gedragen door een onjuiste ontslagaanvraag naar het UWV te zenden;
 • betrokkene heeft de rechtbank en partijen op het verkeerde been gezet door bij de zitting niet te zeggen dat hij geen bestuurder en aandeelhouder meer was;
 • betrokkene heeft de brief van 4 september 2019 niet beantwoord;
 • betrokkene verstuurt facturen die niet aan de wettelijke eisen voldoen;
 • betrokkene heeft activa laten verdwijnen;
 • betrokkene heeft de geheimhouding in mediation geschonden

Beoordeling

De meeste klachten worden ongegrond verklaard, alleen de laatste wordt gegrond verklaard. De accountant valt een verwijt te maken, nu een regeling was opgenomen over een mediationtraject. De accountant had zich niet gehouden aan de geheimhouding, ondanks dat hij zich daartoe expliciet had verplicht. De stelling van de accountant dat de betreffende informatie niet valt onder de geheimhoudingsplicht gaat niet op. Het fundamentele beginsel van professionaliteit is niet door de accountant nageleefd. Er wordt een waarschuwing gegeven.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant