Uitspraak: ABN AMRO aansprakelijk door een verzekering zonder opdracht daartoe te beëindigen

In deze zaak ging het om een geschil tussen ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”) en de eigenaar van een Mercedes Benz (hierna: “meneer B”). De auto was verzekerd bij ASR Schadeverzekering N.V. (hierna: “ASR”) op naam van meneer B, de toenmalige eigenaar. ABN AMRO was de assurantietussenpersoon in onderhavige zaak. Op 1 februari 2010 heeft meneer B zijn auto overgeschreven op naam van zijn echtgenote. Meneer B is vervolgens naar het ABN AMRO kantoor gegaan om de wijziging mondeling door te geven en heeft ABN AMRO verzocht om de verzekering ook op naam van zijn echtgenote te zetten.

Verkeersongeval met onverzekerde auto

In plaats van de auto te verzekeren op naam van zijn echtgenote heeft ASR, na opdracht van ABN AMRO, de verzekering beëindigd. Hiervan zou door ASR een bevestiging zijn verzonden aan  meneer B, maar deze heeft hij nooit ontvangen.

Op 21 augustus 2010 is het voertuig betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Meneer B was op dat moment bestuurder van de auto. Op 29 oktober 2010 heeft meneer B een brief ontvangen van het Waarborgfonds Motorverkeer omdat het voertuig ten tijde van het ongeval niet verzekerd was. Hierbij is verzocht tot betaling van een schadevergoeding ter hoogte van €101.939,93.

Uitgebreidere zorgplicht in geval van een mondelinge opdracht

Op grond van art. 7:401 BW rust op ABN AMRO een zorgplicht. In geval van een mondelinge opdracht is de zorgplicht uitgebreider. ABN AMRO was verplicht de opdracht van meneer B zodanig vast te leggen dat daaruit ondubbelzinnig de wens kon worden afgeleid. Ook had ABN AMRO de opdracht schriftelijk moeten bevestigen aan meneer B. Volgens de rechtbank had van meneer B mogen worden verwacht dat hij de schriftelijke bevestiging van de opdracht en de polis zou controleren, en indien daartoe aanleiding was, te reclameren richting ABN AMRO. ABN AMRO kon in onderhavige casus geen bewijs leveren dat meneer B aan haar had verzocht om zijn polis te beëindigen. Omdat ABN AMRO zonder (aantoonbare) opdracht van meneer B daartoe de polis heeft laten beëindigen door ASR, heeft ABN AMRO haar zorgplicht geschonden en is zij aansprakelijk voor de door meneer B geleden schade.

Rechtbank: zorgplicht geschonden door ABN AMRO

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat ABN AMRO toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht, door de verzekering te beëindigen zonder dat hiervoor opdracht is gegeven. De bank is aansprakelijk voor de door meneer B geleden schade ter hoogte van €101.939,93.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook ten onrechte niet of niet tijdig verzekerd of bent u onderverzekerd en lijdt u als gevolg van een fout van uw verzekeraar of tussenpersoon c.q. financieel adviseur schade of dreigt u schade te gaan lijden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant