Uitspraak: Tussenpersoon aansprakelijk voor niet afsluiten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

In deze zaak werd een cliënte van ons kantoor, een bouwbedrijf, bijgestaan ter zake van een geschil dat zij kreeg met haar financieel adviseur c.q. tussenpersoon. De kwestie betrof het niet verzekerd zijn van een bedrijfsauto voor wettelijke aansprakelijkheid (WAM). De tussenpersoon had wel van het betreffende bedrijf de opdracht gekregen om de WAM-verzekeringen van de bedrijfsauto’s te regelen, maar de tussenpersoon had verzuimd om dit tijdig in orde te maken.

Onverzekerde ondernemer raakt betrokken bij verkeersongeval

Op de eerste dag dat deze ondernemer met zijn nieuw opgestarte bedrijf aan de slag ging, raakte deze ondernemer met zijn bedrijfsauto betrokken bij een ernstig ongeval. Dit ongeval vond plaats op de openbare weg. Een motorrijder raakte bij het ongeluk met de zwaarbeladen bedrijfsauto van deze bouwonderneming zeer ernstig gewond. Een langdurige periode van ziekte revalidatie volgde.

Omdat de bedrijfsauto niet voor wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM) verzekerd keerde Stichting Waarborgfonds Motorverkeer de motorrijder uit. Vervolgens zocht Stichting Waarborgfonds Motorverkeer regres op de cliënt van onze onderneming. De schade was niet te overzien.

Tussenpersoon met succes aansprakelijk gesteld wegens nalatigheid

Ons kantoor heeft de tussenpersoon vervolgens aansprakelijk gesteld omdat deze zijn contractuele zorgplicht jegens het bouwbedrijf had geschonden en wanprestatie had gepleegd dan wel onrechtmatig had gehandeld. De tussenpersoon dan wel financieel adviseur werd gesommeerd om de betalingsverplichting van het bouwbedrijf aan de Stichting Stichting Waarborgfonds Motorverkeer te betalen, maar deze weigerde. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van deze tussenpersoon cq financieel adviseur wees de schadeclaim volledig af. Nadat wij als beroepsaansprakelijkheidsadvocaat werden ingeschakeld volgden onderhandelingen maar deze mislukten omdat de verzekeraar van de tusssenpersoon vond dat het   bouwbedrijf een verwijt te maken was in het kader van eigen schuld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van deze tussenpersoon c.q. financieel adviseur wilde niet meer dan 50% van de schade vergoeden. Onze cliënte vond dat niet aanvaardbaar en heeft vervolgens een rechtszaak opgestart. En terecht: de uitspraak was luid en duidelijk, de tussenpersoon had ten onrechte niet zorg gedragen voor het regelen van een deugdelijke dekking voor de wettelijk verplichte WAM-verzekering. De tussenpersoon was aldus tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en werd veroordeeld om alle verschenen en nog te verschijnen schade die onze cliënte als gevolg van deze onderzekering leed en nog zou gaan leiden te betalen. De wederpartij heeft tegen dit eindvonnis geen hoger beroep ingesteld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van deze tussenpersoon is vervolgens tot rechtstreekse afwikkeling met Stichting Waarborgfonds Motorverkeer overgegaan.

Klik hier voor het vonnis d.d. 17 maart 2010 van de rechtbank Utrecht.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook ten onrechte niet of niet tijdig verzekerd of bent u onderverzekerd en leidt u als gevolg van een fout van uw verzekeraar of tussenpersoon c.q. financieel adviseur schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant