Uitspraak: Accountant berispt en aansprakelijk gesteld voor misleidende handelspraktijken in vastgoedfondszaak

In een recente uitspraak van de rechtbank Zutphen, gedateerd op 5 juli 2023, is een accountant berispt en aansprakelijk gesteld voor zijn rol in een vastgoedfonds zaak die zich ontvouwde als een financiële nachtmerrie voor beleggers. De zaak draait om een accountant (RA) die onterecht een goedkeurende verklaring heeft afgegeven voor een winstprognose in een prospectus van een vastgoedfonds genaamd Woon Kapitaal. De gevolgen waren desastreus voor beleggers, aangezien het fonds al snel werd geliquideerd en hun investeringen grotendeels verloren gingen. In dit artikel zullen we de essentie van de zaak uitleggen, waarbij we de juridische termen behouden maar ze begrijpelijk maken voor de gemiddelde lezer.

De situatie

In 2018 ontvouwde Woon Kapitaal een ambitieus plan: het aantrekken van beleggingsgeld om woningen aan te kopen van particulieren, die vervolgens hun woningen zouden terughuren. Dit zou senioren in staat stellen hun overwaarde vrij te maken en beleggers een toegankelijke mogelijkheid bieden om in vastgoed te investeren. Beleggers kregen obligaties in ruil voor hun investeringen. Een accountant (RA) werd belast met de taak om de winstprognose te onderzoeken en een controlerende verklaring af te geven voor de prospectus.

Het onheil ontvouwt zich

Helaas nam het verhaal een negatieve wending. Het fonds werd snel geliquideerd nadat de ING de rekening van Woon Kapitaal blokkeerde en beleggers hun geld zagen verdwijnen. Dit gebeurde ondanks de goedkeurende verklaring van de RA voor de winstprognose. Beleggers voelden zich misleid en een groep van hen richtte een stichting op om hun belangen te behartigen. Ze stelden de RA aansprakelijk voor hun verliezen en beweerden dat zijn handelen een oneerlijke handelspraktijk was.

De juridische beoordeling

De tuchtrechter had al vastgesteld dat de RA nalatig was geweest in zijn taken en onvoldoende onderzoek had gedaan. De rechtbank Zutphen bevestigde dit en voegde eraan toe dat de RA een zorgplicht had ten opzichte van beleggers, niet alleen jegens de onderneming. De rechtbank merkte op dat de RA een ondeugdelijke winstprognose had goedgekeurd zonder voldoende diepgaand onderzoek te doen. Hierdoor waren beleggers misleid en werden hun financiële beslissingen gebaseerd op onjuiste informatie.

De uitspraak

De rechtbank oordeelde dat de RA onrechtmatig had gehandeld en dat er een causaal verband was tussen zijn nalatigheid en de schade die beleggers hadden geleden. Hoewel de RA beweerde dat de liquidatie van het fonds het gevolg was van de blokkering van de ING-rekening, werd dit argument verworpen. De rechtbank vond dat de RA’s nalatigheid bijdroeg aan het wekken van onterecht vertrouwen bij beleggers. De RA werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van €208.750 (plus rente) aan de gedupeerde beleggers.

Zorgplicht Advocaten

De uitspraak benadrukt het belang van nauwkeurige en professioneel-kritische controle door accountants bij het afgeven van goedkeurende verklaringen. Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt of juridische bijstand nodig heeft met betrekking tot financiële kwesties, staat ons team van gespecialiseerde advocaten bij Zorgplicht Advocaten voor u klaar. Neem gerust contact met ons op voor deskundig advies en begeleiding in uw zaak.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant