Uitspraak: Accountant berispt voor het zich onder valse voorwendselen voordoen partner van ANBO

Een accountant besloot zich voor te doen als partner van een lid van ouderenorganisatie ANBO. De bedoeling was om zo inzicht te krijgen in de boeken. In de praktijk hielp de accountant journalisten.

Diverse media deden onderzoek naar de financiële positie van de ouderbond. De regionale afdelingen hadden ruzie met het landelijke bestuur. De ruzie ging over de doelstellingen en de aard van de activiteiten. Ook was er onvrede over het opreden van de directeur-bestuurder en de besteding van middelen.

Om het journalistieke onderzoek te helpen, wilde de accountant de jaarrekening inzien. Zij kreeg te horen dat alleen leden de jaarrekening mogen zien. Vervolgens besloot de accountant om zich als partnerlid van een van de onderzoeksjournalisten voor te doen, om zo alsnog inzicht in de jaarrekening te krijgen.

De ANBO heeft de accountant vragen gesteld in welke hoedanigheid de jaarrekening moest worden ingezien. Ondanks twee herinneringen gaf de accountant hierop geen antwoord. De ANBO besloot een tuchtklacht in te dienen. De accountant had duidelijk moeten zijn over de beweegredenen. Onder valse voorwendselen was gepoogd om toegang tot het hoofdkantoor en de jaarrekening te krijgen.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. De volgende verwijten worden gemaakt:

  • Betrokkene had vanaf het eerste contact met klaagster duidelijkheid dienen te verschaffen over haar hoedanigheid;
  • Betrokkene heeft in oneigenlijke hoedanigheid getracht toegang te krijgen tot het [X] hoofdkantoor en tot de [X] jaarrekening;
  • Betrokkene heeft op valse gronden een partnerlid opgegeven.

Oordeel

De kamer heeft een berisping opgelegd. Het is mede van belang dat een accountant accountant de waarheid geen geweld aandoet en eerlijk en oprecht handelt. Daarnaast heeft de accountant de onduidelijkheid over haar optreden niet heeft willen wegnemen en dat zij op de zitting evenmin heeft doen blijken inzicht te hebben in het tuchtrechtelijk verwijtbare karakter van haar handelen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant