Uitspraak: Accountant gaf advies waarbij een financieel belang bestond voor werkgever

Een AA heeft een klant financieel advies gegeven ten aanzien van een verkooptraject. Tegelijkertijd bleek het kantoor waar de AA werkzaam was, nog een forse openstaande vordering te hebben op de klant. Daarom had zij belang bij de verkoop. Ook is de AA opgetreden als samenstellend accountant over de boekjaren 2015 tot en met 2017. Er bestond een doorlopende opdracht. Op enig moment bestond de wens om het bedrijf te verkopen, waardoor schulden konden worden afgelost. In 2019 vindt de verkoop plaats.

Tussen partijen is een geschil ontstaan ten aanzien van de hoogte van de koopprijs en de wijze waarop deze dient te worden vastgesteld. Dit leidde tot een procedure bij de rechtbank.

Koper en verkoper besluiten de krachten te bundelen en stellen een gezamenlijke tuchtklacht tegen de AA in. De AA had een financieel overzicht opgesteld dat te kwalificeren is als een (concept) financieel overzicht in de zin van Standaard 4410. Bij het opstellen van een dergelijk financieel overzicht moeten de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid in acht worden genomen.

Oordeel Accountantskamer

Het grotendeel van de klachtonderdelen, met name die zien op het samenstellen van de jaarrekening, worden door de Kamer ongegrond verklaard. De AA had onterecht schulden van de Belastingdienst aangenomen en ten onrechte een bedrijf niet in de jaarrekening opgenomen. Daardoor is in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. Daarnaast was sprake van een samenloop van functies, namelijk het samenstellen en het adviseren bij de verkoop. Volgens de kamer heeft de AA niet onderkend dat er een bedreiging bestond door beide functies te bekleden. Ook heeft de AA niet ingezien dat het nodig was om de bedreiging weg te nemen door het treffen van maatregelen. Volgens de Kamer is de maatregel van berisping passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant