Uitspraak: Accountant heeft te weinig oog voor dreigend faillissement en veronachtzaamd daarmee kerntaak

De curator van een failliete vennootschap is naar de tuchtrechter gestapt. De curator is van mening dat de accountants te weinig oog hebben gehad voor het dreigende faillissement van de vennootschap. De vennootschap gebruikte een financiële constructie om de goodwill van de vennootschap te verhogen. Deze constructie zag er als volgt uit. De vennootschap heeft in de periode van 2003 tot en met 2013 drie maal een nieuwe vennootschap opgericht. Deze nieuwe vennootschap kocht telkens de onderneming over van de oude vennootschap. In deze transactie ontstond goodwill die werd gefinancierd met een banklening. Dit leidde uiteindelijk tot het faillissement van de vennootschap in 2014.

Accountants nemen financiële constructie klakkeloos over

De tuchtrechter verwijt de accountants dat zij de omstreden financiële constructie ‘klakkeloos hebben overgenomen’ van de accountant die voorheen de controle deed. Hoewel een van de accountants een afkeurende verklaring heeft gegeven voor de goodwill-post ging de accountant wel akkoord met het uitgangspunt van het bestuur dat de continuïteit van de vennootschap niet is gevaar was. Daarnaast is de tuchtrechter van oordeel dat de accountants hun kerntaak veronachtzaamd hebben. Aanleiding hiervoor is dat de accountants te weinig oog hebben gehad voor de mogelijke bedreigingen voor de continuïteitsveronderstelling die door de vennootschap werd gehanteerd. De tuchtrechter schrapt de twee accountants voor een maand uit het register van de Nba.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft u accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant