Uitspraak: <strong>Accountant krijgt berisping voor onjuiste vermogensopstelling en onprofessionele communicatie</strong>

In deze uitspraak van de Accountantskamer heeft de tuchtrechter een berisping opgelegd aan een Accountant die een vermogensopstelling had gemaakt voor de nalatenschap van de overleden vader van een erfgename. De vermogensopstelling was onjuist, aangezien er geen rekening was gehouden met alle saldi op alle bankrekeningen van de overleden vader. Daarnaast heeft de accountant zich onprofessioneel en laatdunkend gedragen in de communicatie met de erfgename en haar gemachtigden.

Aanleiding

De erfgename had de AA gevraagd om de vermogensopstelling te maken nadat de vader was overleden in 2016. De vader was in gemeenschap van goederen gehuwd met de stiefmoeder. Samen waren zij vennoten in een vennootschap onder firma. De AA had de jaarrekeningen samengesteld en de aangiften Inkomstenbelasting verzorgd.

De erfgename diende daarna een tuchtklacht in tegen de accountant. Volgens haar had de AA onjuiste informatie verstrekt en informatie achtergehouden. Ook vond ze dat de accountant zich niet professioneel had gedragen in zijn communicatie. De Accountantskamer verklaarde de klacht deels gegrond. De vermogensopstelling was onjuist en de accountant was te stellig geweest over de juistheid van de vermogensopstelling. Daarnaast heeft de accountant zich denigrerend en laatdunkend gedragen in de communicatie.

Beoordeling tuchtrechter

Om deze redenen heeft de tuchtrechter de accountant een berisping opgelegd. De schending van het fundamentele beginsel van professionaliteit wordt de accountant zwaar aangerekend. Daarnaast heeft de Accountantskamer ook meegewogen de houding van de accountant ter zitting: hij toonde geen zelfreflectie en geen inzicht in het onrecht dat hij de erfgename had aangedaan.

Lees de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Accountant

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant