Uitspraak: Accountant ontvangt waarschuwing inzake waardering van aandelen

X is eigenaar van een orthodontie- en tandartspraktijk, waarin B een aandelenbelang heeft. B was sinds 1987 werkzaam als manager voor X en werd later benoemd tot statutair bestuurder. In 2012 werd B ontslagen als bestuurder. In 2013 besluit het bestuur van X tot een aandelenemissie, waarbij B het voorkeursrecht heeft om een evenredig deel van de nieuwe aandelen te verkrijgen. B maakt echter geen gebruik van dit recht, waardoor zijn aandelenbelang verwaterd.

Geschil ontstaat over ontslag en aandelenemissie

Op een gegeven moment ontstaat er een geschil tussen X en B met betrekking tot het ontslag en de aandelenemissie. B eist een schadevergoeding van 10 miljoen euro voor zijn ontslag.

Accountant stelt rapport op over indicatieve waarde van aandelen

Op verzoek van B stelt registeraccountant A in 2015 een rapport op over de indicatieve waarde van de aandelen van X in het kader van de aandelenemissie. A is van mening dat de indicatieve waarde van alle aandelen op 31 december 2013 bijna 14.000 euro bedraagt. Uit een civiele procedure bij het hof in Amsterdam blijkt dat de aandelenemissie onrechtmatig heeft plaatsgevonden ten aanzien van de aandeelhouder, wat resulteert in een schadevergoeding die aan de aandeelhouder moet worden betaald.

Klacht tegen Accountant leidt tot waarschuwing

X is het echter niet eens met het rapport van A en dient een klacht in tegen A bij de accountantskamer. De accountantskamer legt de accountant een waarschuwing op. Zowel A als X gaan in hoger beroep. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaart de beroepen tegen het oordeel ongegrond. Uit het rapport blijkt duidelijk dat het om een indicatieve waardebepaling gaat, en het is niet aannemelijk dat A niet over voldoende informatie beschikte. Het ontbreken van hoor en wederhoor betekent niet automatisch dat de grondslag ondeugdelijk is. Bovendien was X niet verplicht om informatie op te vragen bij het management van X.

Geen onderzoek naar claim van B

Er is echter geen onderzoek gedaan naar de claim van B van 10 miljoen euro. A betoogt dat deze claim niet in de beoordeling hoefde te worden meegenomen, omdat deze claim in drie instanties is afgewezen en geen waarde vertegenwoordigt. Het CBb gaat deels mee met A. X vond het blijkbaar niet nodig om een voorziening te treffen voor de claim van B, dus er kon niet van A worden verwacht dat hij de noodzaak voor zo’n voorziening zou onderzoeken. A erkent echter tijdens de zitting dat hij in het rapport had moeten vermelden dat de claim niet was meegenomen en welke redenen daarvoor waren. De beroepen worden ongegrond verklaard. Volgens het CBb is er geen reden om af te wijken van het opleggen van een maatregel.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant