Uitspraak: Accountant niet in de fout gegaan bij opstellen liquiditeitsprognose

Geïntimideerde heeft als accountant in opdracht van appellante werkzaamheden verricht. Appellante heeft verschillende facturen niet (volledig) betaald. In totaal gaat het om een bedrag van € 21.263,34.

Appellante heeft op in 2018 aandelen verkocht aan de kopers. Zij heeft daarbij aan kopers de garantie gegeven dat het resultaat over het 2e deel van 2018 tenminste € 300.000 zou bedragen.

Geïntimideerde heeft in opdracht van appellante een liquiditeitsprognose opgesteld ten behoeve van de voorgenomen aandelentransactie.

De beoordeling in eerste aanleg

Appellant stelt dat zij een tegenvordering heeft ten aanzien van de onbetaalde facturen op grond van een tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad. Zij verwijt geïntimeerde met name dat de liquiditeitsprognose voor de tweede helft van 2018 die geïntimeerde ter voorbereiding op de aandelenverkoop heeft opgesteld veel te rooskleurig was. De kantonrechter oordeelde de tegenvordering ongegrond en daarmee ook het beroep op verrekening.

De beoordeling in hoger beroep

De kern van het geschil is de vraag of geïntimeerde fouten heeft gemaakt in het kader van de voorbereiding van de aandelenverkoop en of appellante daardoor schade heeft geleden.

Volgens het hof is niet vast komen te staan dat, in tegenstelling tot wat appellante stelt, geïntimideerde de projectadministratie verzorgde. Het hof gaat hier dus niet van uit in haar verdere beoordeling van de vraag of geïntimideerde fouten heeft gemaakt in haar liquiditeitsprognose.

Het enkele gegeven dat de door geïntimeerde gemaakte liquiditeitsprognose niet is gehaald betekent nog niet dat die prognose ondeugdelijk was, zo stelt het hof. Geïntimideerde heeft als reden voor de teleurstellende resultaten gegeven dat er uitstel was van oplevering, het gros van de projectkosten is gemaakt na de aandelenoverdracht en na de aandelenoverdracht een manager is aangetrokken die niet bleek te functioneren.

In het licht van het gemotiveerde verweer is door appellante onvoldoende onderbouwd dat en waarom geïntimeerde destijds op basis van de haar bekende gegevens en handelend als redelijk bekwaam en redelijk handelend accountant niet tot een prognose van de liquiditeit kon komen zoals zij die heeft gemaakt, zo oordeelt het hof. Ook is het hof van oordeel dat appellant niet heeft aangetoond dat zij schade heeft geleden.

De beslissing

Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant