Uitspraak: Accountant beïnvloedt onrechtmatig de toetsing van zijn kantoor

Betrokkene staat als accountant-administratieconsulent ingeschreven in het accountantsregister. Hij was ten tijde van toetsing eigenaar en dagelijks beleidsbepaler van BV1.

Bij brieven van 26 april 2016 en van 19 mei 2016 heeft de Raad voor Toezicht betrokkene laten weten dat een kwaliteitstoetsing van zijn kantoor zou worden uitgevoerd op 23 en 24 augustus 2016.

In verband met strafrechtelijk onderzoek tegen een cliënt van betrokkene is op zijn kantoor een inval gedaan door de inspectie SZW op 28 juni 2016 en is hij begin juli 2016 tweemaal verhoord. Ten tijde van de toetsing stond een derde verhoor van betrokkene gepland voor 16 september 2016. De rechtbank Rotterdam heeft betrokkene, wegens betrokkenheid bij een door deze cliënt gepleegde valsheid in geschrifte, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Tegen dit vonnis is betrokkene in hoger beroep gekomen.

De accountantspraktijk van betrokkene is op 23 en 25 augustus 2016. Voor het uitvoeren van de toetsing heeft de Raad in april 2016 een toetsingsteam samengesteld.

Op 23 augustus heeft B het toetsingsdossier waarvan de toetsing nog niet was afgerond en waarvoor een vervolgafspraak gemaakt diende te worden, met betrokkene besproken. B heeft betrokkene medegedeeld dat hij onder andere de volgende stukken miste:

  • een verslag van de bespreking van het conceptjaarverslag met de bestuurder van C op 2 mei 2016;
  • een verslag van de bespreking met de Raad van Toezicht van C op 10 mei 2016 van de jaarrekening en het accountantsverslag;
  • een vastlegging van de constatering dat de jaarrekening van C voldeed aan de vereisten die de branche specifieke richtlijn RJ 655 aan de jaarrekening stelt.

Betrokkene heeft op 24 augustus 2016 deze stukken toegevoegd aan het controledossier van C. Daarnaast heeft hij de op 28 april 2016 gedateerde checklist afronding jaarrekening aangepast zodanig dat daarin vermeld werd dat de jaarrekening op de juiste manier getoetst was.

De toetsing heeft geresulteerd in het eindoordeel van 9 februari 2017. Dit eindoordeel houdt in dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk van betrokkene niet voldeed. Betrokkene heeft naar aanleiding daarvan een verbeterplan ingediend. Dat verbeterplan is bij door de Raad goedgekeurd. Per 1 oktober 2017 heeft accountantskantoor D BV1 van betrokkene overgenomen.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op het verwijt dat betrokkene de toetsing in ernstige mate heeft gefrustreerd en door het toevoegen van tenminste drie documenten aan het toetsingsdossier C de uitkomst ervan heeft willen beïnvloeden.

De beoordeling

Betrokkene heeft erkend twee geantedateerde bespreekverslagen te hebben opgesteld en een eerder opgemaakte checklist te hebben aangepast en deze aan het dossier te hebben toegevoegd. Dit handelen moet volgens de Accountantskamer als oneerlijk en onoprecht optreden worden beschouwd. Hiermee heeft betrokkene de fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit geschonden. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard. De Accountantskamer acht de maatregel van doorhaling voor de duur van drie maanden op zijn plaats. Als verzachtende omstandigheid noemt de Accountantskamer dat betrokkene nog niet eerder tuchtrechtelijk veroordeeld is en dat ervan uitgegaan moet worden dat betrokkene de werkzaamheden, welke door hem achteraf en geantedateerd in het controledossier gerelateerd werden, op zich wel had verricht.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

eeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant