Uitspraak: Accountant niet verantwoordelijk voor wellicht onjuist berekende belastingschuld

Betrokkene als registeraccountant verbonden aan accountantskantoor Y Accountants B.V. De grootvader van betrokkene was de oprichter en naamgever van het kantoor. Aan Y Accountants was tot enkele jaren geleden ook A, vader van betrokkene, verbonden.

A heeft klaagsters geadviseerd over de fiscaalrechtelijke aspecten van een herstructurering van klaagsters. In dat verband heeft hij op 30 november 2011 een advies uitgebracht in zake de aankoop van aandelen in klaagster 1 door klaagster 2.

Met dagtekening 12 december 2015 is aan klaagster 2 een aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2012 opgelegd. Het bedrag van de aanslag is € 270.152, wat vermeerderd met € 6.185 aan belastingrente en verrekend met een bedrag van € 233.737 aan betaalde voorlopige aanslag(en), heeft geresulteerd in een te betalen bedrag van € 42.600.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagsters gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • aan klaagsters is niet gemeld dat A ten tijde van het uitbrengen van zijn advies reeds niet meer stond ingeschreven als registeraccountant in het desbetreffende ledenregister;
  • betrokkene is onoplettend geweest, heeft onjuist geadviseerd en had bij het controleren en ondertekenen van de jaarrekening van klaagster 2 moeten opmerken dat de toegepaste constructie tot belastingheffing zou leiden.

De beoordeling

Klaagsters is naar hun zeggen nooit gemeld dat A geen accountant meer was. Zij verkeerden, zo stellen zij, door toedoen van A en betrokkene in de waan dat hij het nog wel was. Betrokkene heeft in het verweerschrift al aangevoerd dat, aangenomen dat klaagsters niet wisten dat A geen accountant meer was, dit betrokkene niet kan worden verweten. Hij is pas in 2009 werkzaamheden voor klaagsters gaan verrichten en daarvoor was een andere aan Y Accountants B.V. verbonden accountant de accountant van klaagsters. De Accountantskamer is van oordeel dat klaagsters hun stelling dat betrokkene hen heeft doen geloven dat A nog accountant was, niet hebben onderbouwd en daarmee niet aannemelijk gemaakt. Gelet hierop is het eerste klachtonderdeel ongegrond.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel is de accountantskamer van oordeel dat daargelaten het antwoord op de vraag of betrokkene hier had behoren te constateren dat de berekende belastingschuld onjuist, onvolledig of anderszins onbevredigend was, hij onweersproken heeft gesteld dat hij ten aanzien van deze post overleg heeft gevoerd met een fiscalist, alvorens een samenstellingsverklaring af te geven. Hij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Ook het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant