Uitspraak: Accountant wordt berispt omdat hij aanpassingen doet in een voor toetsing geselecteerd dossier

Betrokkene was tot 31 december 2020 accountant. Op het kantoor van betrokkene heeft een hertoetsing plaatsgevonden. Op 19 juli 2020 is gebleken dat betrokkene wijzigingen heeft aangebracht in een van de dossiers die getoetst werd. In dit dossier had betrokkene een samenstellingsverklaring afgegeven. Toen de toetser vroeg naar de letter of representation in dit dossier heeft betrokkene aangegeven dat deze nog niet was ontvangen. Even later bleek dat dit niet het geval was, betrokkene had het dossier die ochtend gewijzigd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkene dat hij in één van de geselecteerde dossiers, zonder dit aan de toetsers te melden, wijzigingen heeft aangebracht, nadat de samenstellingsverklaring was afgegeven en nadat de selectie van dit dossier voor de toetsing bekend was gemaakt. Vervolgens heeft hij toen hiernaar navraag werd gedaan, aanvankelijk volhard in het ontkennen hiervan.

De beoordeling

De Accountantskamer overweegt dat toetsers ervan uit moeten kunnen gaan dat de door hen geselecteerde dossiers niet buiten hun medeweten om gewijzigd worden. Wanneer een accountant zonder overleg aan de geselecteerde dossiers wijzigingen zou aanbrengen, dan zou dit ernstige afbreuk doen aan een deugdelijke toetsing.

De Accountantskamer wijst de stelling van betrokkene dat hij niet wist dat het bespreekverslag, waarin hij wijzigingen had aangebracht, tot het opdrachtdossier behoorde van de hand. Bestanden met opdrachtdocumentatie die door middel van een hyperlink verbonden zijn met het dossier, maken deel uit van het opdrachtdossier.

De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene door wijzigingen aan te brengen in een voor toetsing geselecteerd samenstellingsdossier, zonder dit aan de toetsers te melden, niet eerlijk en oprecht heeft opgetreden. Hij heeft daarmee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit.

De klacht wordt gegrond verklaard. De Accountantskamer acht de maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand passend en geboden. Maar omdat betrokkene zich inmiddels als accountant uit het register heeft laten uitschrijven, is het opleggen van de maatregel van tijdelijke doorhaling niet zinvol. De Accountantskamer legt daarom de maatregel van berisping op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant