Uitspraak: Accountant zou verplichtingen niet hebben nageleefd

De tuchtrechter te Rotterdam heeft geconstateerd dat een accountant bewust de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden. Om die reden wordt de accountant doorgehaald voor een periode van drie jaar.

Onbetrouwbare jaarrekeningen

De accountant in kwestie stond voor meerdere jaren Vivence (ZSV) bij. De rechtbank Rotterdam oordeelde in 2017 dat de bestuurder van deze onderneming voor miljoenen euro’s zou hebben gefraudeerd. Als gevolg van deze verduistering werd de oud-directeur veroordeeld voor vier jaar gevangenisstraf. De accountant kreeg een celstraf van een jaar waarvan de helft voorwaardelijk was.

Volgens de rechtbank was duidelijk op te maken dat de jaarrekeningen van 2011 – 2015 niet betrouwbaar waren en geen eerlijk beeld schetste van de financiële situatie. Ook stelde de accountant valse goedgekeurde verklaringen op. De accountant was het niet eens met de beslissing en ging in hoger beroep.

Ongebruikelijke transacties niet gemeld

Hierbij stopte de gerechtelijke procedures niet. Het Openbaar Ministerie (OM) daagde de accountant vervolgens voor de tuchtrechter. De Accountantskamer had in de zomer van 2019 al vastgesteld dat accountant ‘ongebruikelijke transacties’ niet meldde bij de desbetreffende instanties. Ook hielp hij bestuurders om hun vergoedingen op papier onder de Balkenende-norm te krijgen, terwijl deze in de praktijk vele malen hoger waren. Als gevolg hiervan werd de accountant veroordeeld voor een doorhaling van drie jaar.

Gelegenheid tot een weerwoord

Begin 2020 kwam de zaak opnieuw in het licht, na een terugverwijzing van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De accountant had in 2019 geen verweer gevoerd. Hij was in beroep gegaan tegen zijn strafrechtelijke vervolging en daarom had hij tegen de tuchtrechter gezwegen. Het Cbb vond dat hij alsnog de gelegenheid tot weerwoord moest krijgen. Maar ook op de zitting dit jaar bleef dat weerwoord uit.

Dat het Openbaar Ministerie had toegezegd de uitspraak van de tuchtrechter niet aan het strafdossier te voegen, was voor de advocaat van de accountant onvoldoende waarborg om te voorkomen dat de accountant zou meewerken aan ‘zelf criminalisatie’. Zijn verzoek om de zaak andermaal aan te houden is door de tuchtrechter afgewezen. De Accountantskamer legde opnieuw een doorhaling van drie jaar op, bleek vrijdag in Zwolle bij de mondelinge uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant