Uitspraak: Accountants handelen in strijd met beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag

Imtech heeft in 2013 een onderzoek ingesteld naar onregelmatigheden bij verschillende projecten. De jaarrekening 2011 bleek volgens Imtech ernstig tekort te schieten in het bieden van het vereiste financiële toezicht. In 2015 ging het bedrijf failliet.

De curatoren van Imtech hebben tegen 2 externe accountants (Y1 en Y2) een klacht ingediend. Zij waren destijds bij de controle van de jaarrekening 2011 betrokken. Y1 is opdrachtpartner op groepsniveau en werd bijgestaan door een controleteam. Hij is verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening 2011. Y2 was het belangrijkste lid van dit controleteam. Hij was verantwoordelijk voor de bij de controle uitgevoerde werkzaamheden van het team. Hetgeen dat door een accountant van een groepsonderdeel werd gerapporteerd diende door de groepsaccountants (Y1 en Y2) meteen te worden beoordeeld.

Handelen in strijd met gedrags- en beroepsregels

De curatoren van Imtech verwijten de accountants tekort te hebben geschoten in de controle van de jaarrekening 2011 van Imtech, hierdoor zouden ze in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels gehandeld hebben. Ze zouden tekortgeschoten zijn in de controle op de cijfers van het bedrijf, het onderkennen van waarschuwingssignalen die uit de cijferbeoordeling volgden en het vastleggen van controledocumentatie.

Gezonde onderneming

De accountants stellen dat bij de jaarrekening 2011 geen bijzonderheden waren. Op dat moment was Imtech nog een ‘gezonde’ onderneming. Er zijn volgens hen goede cijferanalyses uitgevoerd en daaruit volgden geen waarschuwingssignalen. Uit controlewerkzaamheden van andere accountants kwamen volgens hen ook geen gebreken naar voren. De accountants hadden de taken onderling verdeeld, maar waren wel op de hoogte van de werkzaamheden die werden verricht.

Handelen in strijd met beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag

De accountantskamer oordeelde dat de vastlegging van controledocumentatie onvoldoende is geweest. De accountants hadden accountants in de groep nader moeten bevragen over de uitgevoerde werkzaamheden en hadden de dossiervastlegging die dienden als onderbouwing van de gegeven antwoorden moeten beoordelen. Uit verschillende onderzoeken van Imtech is gebleken dat sprake was van verschuiving van kosten binnen projecten. Dit is een indicatie voor fraude. Van een professioneel-kritische accountant mag verwacht worden dat hij in een dergelijke situatie onderzoekt of er ook daadwerkelijk sprake is van fraude. De accountants hebben dit risico onvoldoende onderkend en beoordeeld, zo oordeelt de Accountantskamer.

Beide accountants zijn kortom onvoldoende kritisch geweest bij het beoordelen van werkzaamheden en bevindingen van accountants en groepsonderdelen. Ze hebben dus in strijd gehandeld met de beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag. “Omdat Imtech een beursgenoteerde onderneming was met vele aandeelhouders, obligatiehouders, andere schuldeisers en werknemers klemt dit te meer”, aldus de Accountantskamer. Dit gegeven bracht namelijk een bijzondere verantwoordelijkheid mee voor beide accountants, dit is meegenomen in de maatregel. Ook is meegenomen in de maatregel dat beide accountants niet eerder tuchtrechtelijk zijn veroordeeld. Y1 wordt voor 3 maanden geschorst. Y2 wordt voor 1 maand geschorst. De rol van laatstgenoemde was beperkter omdat hij geen opdrachtpartner was.

Klik hier voor de hele uitspraak.

Heeft u vragen hierover? Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant