Uitspraak: Accountantskantoor aansprakelijk voor onrechtmatige dividenduitkering

Beheer was en is enig aandeelhouder van Exploitatie en samen met ‘de bestuurder’ bestuurder van Exploitatie. Exploitatie is op 19 december 2017 failliet verklaard met benoeming van de curator als zodanig. Beheer is op 9 april 2019 failliet verklaard. Accountantskantoor C was vanaf begin 2015 accountant van Beheer en Exploitatie. Exploitatie heeft in november 2011 de economische eigendom van diverse bedrijfspanen verkocht en geleverd aan beheer. De koopprijs voor de economische eigendom is niet voldaan maar geboekt in de rekening-courant verhouding tussen Beheer en Exploitatie. In de balans van Exploitatie is de vordering op Beheer opgenomen ter waarde van 1.011.409 euro.

Er is dus een dividenduitkering gedaan door Exploitatie aan Beheer. Deze dividenduitkering is gedaan op het moment dat Exploitatie al in zwaar weer verkeerde. In de hoofdzaak wordt de bestuurder aansprakelijk bevonden voor het tekort dat is ontstaan als gevolg van het dividendbesluit.

Aansprakelijkheid van de accountant

In de vrijwaringszaak wordt gesteld dat Accountantskantoor C de bestuurder had moeten waarschuwen voor de aansprakelijkheidsrisico’s van de bestuurder. Door dat na te laten, is Accountantskantoor C volgens de curatoren tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen dan wel heeft Accountantskantoor C onrechtmatig jegens de bestuurder gehandeld.

Accountantskantoor C stelt dat zij tegenover de bestuurder niet aansprakelijk is. De bestuurder was namelijk niet de opdrachtgever van het accountantskantoor. Volgens het Accountantskantoor bestaat er dan ook geen contractuele zorgplicht voor Accountantskantoor C jegens de bestuurder, waardoor Accountantskantoor C niet onrechtmatig heeft gehandeld. Accountantskantoor C is verder niet gevraagd om de uitkeringstest te doen en zij had geen verplichting om ongevraagd of spontaan advies te verstrekken. Aan de bestuurder is duidelijk gemaakt dat hij zelf als bestuurder en aandeelhouder als enige verantwoordelijk is. Ten slotte is er volgens het accountantskantoor in ieder geval sprake van eigen schuld van bestuurder.

De beoordeling

De vraag is volgens de rechtbank of Accountantskantoor C aansprakelijk is jegens de bestuurder in verband met het niet uitvoeren van de uitkeringstest en/of het onvoldoende of onjuist adviseren over die test. De rechtbank gaat niet in op de balanstest, omdat dit gelet op de beoordeling in de hoofdzaak niet relevant is voor de vrijwaring.

De rechtbank stelt voorop dat er geen contractuele relatie bestaat tussen het accountantskantoor en de bestuurder. Accountantskantoor C is dus alleen aansprakelijk jegens de bestuurder, als zij onrechtmatig tegenover hem heeft gehandeld.

Ten aanzien van de zorgvuldigheid die van een accountant verwacht mag worden bij deze begeleiding gaat in het algemeen niet zover dat deze ongevraagd de uitkeringstest zelf uitvoert (zo de accountant dit al kan doen) of daarvoor een voorzet doet, aldus de rechtbanks. Wel zal de accountant de klant erop moeten wijzen dat een uitkering alleen mag plaatsvinden, indien aan de uitkeringstest wordt voldaan. Het ligt bovendien op zijn weg om de klant te waarschuwen voor de aansprakelijkheidsrisico’s. Die waarschuwing zal indringender en concreter moeten zijn naarmate de aan de accountant bekende financiële problemen groter zijn.

In deze zaak wist het accountantskantoor dat er problemen waren bij de Exploitatie. Sterker nog, Accountantskantoor C wist (of behoorde te weten) dat er een probleem was met achterstallig crediteuren. Accountantskantoor C had volgens de rechtbank de bestuurder indringender moeten waarschuwen voor de noodzaak om de uitkeringstest te doen en had moeten wijzen op het aansprakelijkheidsrisico. Dat is een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Exploitatie en Accountantskantoor C en onrechtmatig jegens de bestuurder. Accountantskantoor C is dus aansprakelijk tegenover de bestuurder voor de schade die hij heeft geleden doordat het accountantskantoor hem niet heeft gewaarschuwd voor het risico van aansprakelijkheid.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant