Uitspraak: Achmea Schadeverzekeringen hoeft schade van slordige varkenshouder niet te vergoeden

In 2014 heeft een varkenshouderij met drie vennoten een CAR-verzekering afgesloten bij Achmea. De verzekering dekt schade aan (bestaande) eigendommen bij uitvoering van het werk, met een maximum van 60.000 euro. Deze verzekering werd gesloten voordat werd gestart met de verbouwing aan een varkensschuur. De eigenaar wilde de verbouwing graag zelf uitvoeren. In oktober 2014 gaat het bij de werkzaamheden mis.

Ruim drie meter brede openingen in bestaande, gemetselde tussenmuren van de schuur bracht de varkenshouder zelfstandig aan. Bij zeven muren ging dit goed, tot hij bij de laatste muur aankwam. Het hele schuurdak kwam naar beneden en de muren stortten in. De totale schade 80.000 euro. De verzekering dekt maar een maximum van 60.000 euro. De varkenshouder is het hier niet mee eens, nu een medewerker van Achmea zou hebben gezegd dat alles op eigen houtje mocht worden verbouwd zonder hulp van een bouwdeskundige. Echter, dit is niet bewezen.

Achmea weigerde te vergoeden

Achmea wil de schade niet vergoeden. Zij is van mening dat de varkenshouder niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen. In de voorwaarden van de verzekering staat dan ook dat schade die is ontstaan in omstandigheden waarbij niet de normale voorzichtigheid in acht wordt genomen, niet is gedekt. Een rapport van een expert bevestigd dat sprake is van sloopwerkzaamheden die onzorgvuldig zijn uitgevoerd, nu de tussenwanden een dragende constructie bevatten. Tevens zijn onvoldoende maatregelen getroffen om het wegvallen van de dragende tussenwand op te vangen.

De varkenshouder verweert zich door te stellen dat de deskundige geen rekening heeft gehouden met de dikte van de balken, de lengte van de stempels en eventuele relevante weersomstandigheden. Dit verweer houdt geen stand nu in het rapport rekening is gehouden met grotere maat balken dan daadwerkelijk het geval was. Het gebruik van stempels tijdens de bouwwerkzaamheden doen daar niets aan af, nu deze slechts van tijdelijke aard zijn. Tijdens de uitvoering of na de uitvoering van de werkzaamheden zouden deze worden weggehaald.

Oordeel van het Hof: clausule voldoende duidelijk

Het Hof oordeelt dat de uitsluitingsclausule voldoende helder is. Er kan inderdaad door Achmea een beroep worden gedaan op de clausule in geval van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid. De uitsluitingsclausule is in deze zaak niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid en kan worden tegengeworpen.

Beroep op zorgplicht

Bij het Hof voert de varkenshouder aan dat Achmea ten tijden van het sluiten van de overeenkomst expliciet had moeten wijzen op de clausule. Deze grief is te laat aangevoerd en wordt dan ook in beginsel niet door het Hof behandeld. Er zijn twee uitzonderingen mogelijk, maar daar is in dit geval geen sprake van.

Schade hoeft niet door Achmea te worden vergoed

De varkenshouder heeft niet de regels omtrent de normale voorzichtigheid in acht genomen. Het is dan ook aan de varkenshouder te verwijten dat de schuur tijdens sloopwerkzaamheden is ingestort.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant