Uitspraak: Adviseur schendt zorgplicht bij informatieverstrekking over opnamekosten

Adviseur schendt zorgplicht bij informatieverstrekking over opnamekostenEen echtpaar heeft in 2014 hun woning verkocht. Nadat zij de op de woning rustende hypothecaire lening hebben afgelost hebben zij een overwaarde van €110.000 gerealiseerd. Dit geld willen zij graag investeren in een nieuwe woning die zij zelf gaan bouwen. Om de financiële kant van het verhaal te regelen benaderen zij adviseur X voor advies. Na de verschillende opties op een rij te hebben gezet, kiest het echtpaar er in september 2015 voor om een Eigen Huis Sparen Rekening te openen bij Regiobank. Deze spaarrekening heeft een aantrekkelijke spaarrente van 1%. Op het moment dat zij de spaarrekening openen hebben zij al bouwgrond aangekocht en een hypothecaire lening afgesloten voor de bouw van de nieuwe woning.

In de zomer van 2016 wil het echtpaar het geld van de spaarrekening aanwenden ten behoeve van de nieuwe woning. Voordat zij dit doen vragen zij adviseur X naar de kosten die verbonden zijn aan de opname. Daarnaast vragen zij naar de mogelijkheid om de opnamekosten terug te vorderen van Regiobank.

De adviseur legt uit dat de opnamekosten 0,5% van het opgenomen bedrag zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kosten worden teruggevorderd van Regiobank. Voor de voorwaarden verwijst adviseur X naar de Productvoorwaarden Eigen Huis Sparen Rekening van Regiobank.
In die voorwaarden staat dat de opnamekosten bij Regiobank kunnen worden teruggevorderd indien het opgenomen bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van een woning, de aankoop van grond om een woning op te bouwen of aflossing van een hypothecaire lening.

Het echtpaar gebruikt het geld voor kleine aanpassingen en verbeteringen in en om het huis. Wanneer zij de opnamekosten via het daarvoor bestemde formulier terugvorderen bij Regiobank wordt hun verzoek geweigerd. Het blijkt dat zij het geld niet hebben besteed in lijn met de voorwaarden.

Echtpaar niet op de hoogte van restricties

Het echtpaar stelt dat zij niet op de hoogte waren van de voorwaarden. Toch weigert Regiobank hen de opnamekosten terug te betalen. Dit is voor het echtpaar aanleiding om een klacht in te dienen bij het Kifid over de handelwijze van X. Met de klacht vorderen zij dat adviseur X hen de opnamekosten van €650,- vergoedt. Het echtpaar stelt recht te hebben op deze vergoeding omdat adviseur X hen bij het openen van de spaarrekening niet de voorwaarden voor die spaarrekening heeft verstrekt. De adviseur heeft daarom zijn zorgplicht tegenover hen geschonden, aldus het echtpaar.

Adviseur stelt tot drie keer toe de voorwaarden te hebben verstrekt

Adviseur X verdedigt zich tegen de klacht. Hij stelt de voorwaarden wel degelijk verstrekt te hebben. In de eerste plaats heeft hij bij het adviesgesprek, in september 2015, mondeling uitgelegd welke restricties aan de spaarrekening verbonden waren. Vervolgens heeft hij op 8 oktober 2015 het echtpaar de voorwaarden per mail toegestuurd. Als laatste heeft hij het echtpaar de voorwaarden verstrekt nadat zij hem in de zomer van 2016 hebben benadert voor informatie omtrent de opnamekosten.

Adviseur kan niet bewijzen dat de voorwaarden besproken zijn

In de kern staat het Kifid voor de vraag of het echtpaar op de hoogte was van de voorwaarden waaronder de opnamekosten werden vergoed door Regiobank. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet beoordeeld worden of adviseur X de voorwaarden op de juiste wijze aan het echtpaar heeft verstrekt.

Het Kifid overweegt dat adviseur X een zorgplicht had tegenover het echtpaar. Onderdeel van deze zorgplicht is de informatieplicht die op een financiële dienstverlener zoals adviseur X rust. Om aan deze informatieplicht te voldoen moet een financieel adviseur informeren over alle relevante informatie met betrekking tot een overeenkomst. Deze informatie moet bij cliënten bekend zijn voordat zij de overeenkomst aangaan. In dit geval vallen de voorwaarden van de spaarrekening onder die relevante informatie.

Het echtpaar heeft betwist dat de voorwaarden door adviseur X zijn besproken tijdens de afspraak in september 2015. Het echtpaar was dan ook niet op de hoogte van de voorwaarden toen zij de overeenkomst aangingen. Adviseur X is er niet in geslaagd om te bewijzen dat hij dit heeft gedaan. Adviseur X kan enkel bewijzen dat hij de voorwaarden in oktober 2015 heeft toegestuurd. Echter, de overeenkomst was op dat moment al gesloten.

Het Kifid komt tot de conclusie dat het echtpaar op het moment van aangaan, niet wist welke voorwaarden van toepassing waren op de overeenkomst. Dit betekend dat adviseur X tekort is gekomen in de naleving van zijn informatieplicht. Daarmee komt vast te staan dat X zijn zorgplicht jegens het echtpaar heeft geschonden.

Het Kifid komt tot het oordeel dat het echtpaar schade heeft geleden vanwege de zorgplicht schending van adviseur X. De schade die zij hebben geleden bestaat uit de opnamekosten die zij niet vergoed hebben gekregen van Regiobank. Het Kifid veroordeelt adviseur X tot het vergoeden van de schade van het echtpaar.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het afsluiten of oversluiten van uw hypotheek? Of heeft uw adviseur zijn zorgplicht op een andere manier geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant