Uitspraak: Administratiekantoor had Wwft-verplichtingen toch nageleefd

Het administratiekantoor was door toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) op de hoogte gebracht van een mogelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij een klant, een stichting die onder meer actief is als taalschool. Hierop heeft het BFT een bestuurlijke boete van € 13.000,- opgelegd aan het administratiekantoor.

Verweten overtreding

Het administratiekantoor spande daarop een rechtszaak aan tegen het BFT, waarna de rechtbank Rotterdam de bestuurlijke boete heeft herroepen. Volgens de rechtbank is het BFT er niet in geslaagd om buiten redelijke twijfel aan te tonen dat het administratiekantoor de verweten overtreding van de Wwft heeft begaan.

De rechtbank oordeelt dat bij de beantwoording van de vraag of het administratiekantoor in de dossiers van de stichting en een daaraan gelieerde BV een hoger risico op witwassen had moeten onderkennen, niet ervan kan worden uitgegaan dat het kantoor destijds kennis heeft genomen van de door het BFT bedoelde negatieve nieuwsberichten over de stichting.

Ook volgt de rechtbank het BFT niet in zijn standpunt dat het administratiekantoor een hoger risico had moeten onderkennen op het moment dat zij in oktober 2018 door de Rabobank op de hoogte werd gebracht van een contante overboeking naar de rekening van de directeur van de stichting.

Herroeping

Het BFT heeft de verweten overtreding van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wwft en artikel 8 van deze wet niet buiten redelijke twijfel aangetoond, oordeelt de rechtbank. Hierop heeft de rechtbank de bestuurlijke boete van € 13.000,- die aan het administratiekantoor was opgelegd, herroepen. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant