Uitspraak: Adviseur mag geen aanvullende factuur van € 2.500 sturen naar aanleiding van de opdrachtovereenkomst

Meneer C en zijn broer hebben in december 2014 contact opgenomen met Het Hypotheekschap. Meneer C en zijn broer wilde graag samen een woning kopen en hebben daarom advies gevraagd over de aankoop en financiering van deze woning. In februari 2015 hebben meneer C en zijn broer de overeenkomst van opdracht getekend. Gedurende één jaar heeft Het Hypotheekschap verschillende werkzaamheden verricht voor meneer C en zijn broer waaronder een aantal adviesgesprekken, telefonisch overleg, een aantal bezichtigingen, een bespreking bij een makelaarskantoor en het opvragen van een offerte.

Het Hypotheekschap stuurt voor meer dan € 5.000 facturen aan consumenten

Uiteindelijk hebben meneer C en zijn broer besloten dat zij niet meer samen een woning wilde kopen. In juli 2016 heeft de broer een appartement gekocht na advies en bemiddeling van Het Hypotheekschap. Meneer C heeft in november 2016 een appartement gekocht. Hiervoor heeft hij geen gebruik gemaakt van de diensten van Het Hypotheekschap. De broer heeft voor het kopen van zijn appartement, in juni 2016 een factuur ontvangen van Het Hypotheekschap voor € 2.750,-. De broer heeft deze factuur voldaan. Een jaar na het versturen van de factuur aan de broer heeft Het Hypotheekschap contact opgenomen met meneer C en daarin gesteld dat hij nog geld tegoed had van meneer C nu de afgenomen diensten betaald dienen te worden, ook bij tussentijds stoppen. Op 5 juli 2017 heeft Het Hypotheekschap een factuur verzonden aan meneer C ter hoogte van € 2.500.

Meneer C heeft een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en daarbij gevorderd dat Het Hypotheekschap de factuur van 5 juli 2017 intrekt. Volgens meneer C heeft Het Hypotheekschap niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Volgens meneer C heeft zijn broer de factuur namens beiden voldaan. Volgens de opdrachtovereenkomst zouden er werkzaamheden worden verricht tot de aankoop en financiering van één woning. Deze werkzaamheden zijn verricht door Het Hypotheekschap voor het appartement van de broer van meneer C.

Commissie: rust een zorgplicht op het Hypotheekschap ten behoeve van de consument

Volgens de Commissie staat het vast dat op Het Hypotheekschap een zorgplicht rust ten behoeve van meneer C. Volgens de Commissie mag van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur worden verwacht dat hij duidelijke afspraken maakt met zijn cliënten over de beloning voor zijn werkzaamheden. Het Hypotheekschap stelt dat er met meneer C is overeengekomen dat hij en zijn broer op een later moment een dienst zouden afnemen. Volgens meneer C is dit niet het geval. Nu Het Hypotheekschap geen verdere bewijzen ter onderbouwing van haar stelling heeft geleverd is de Commissie van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat een dergelijke afspraak is gemaakt.

De volgende vraag die de Commissie dient te beantwoorden is of de broer met het voldoen van de factuur heeft voldaan aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Volgens meneer C is door het voldoen van de factuur door zijn broer het verschuldigde uit de opdrachtovereenkomst voldaan. Meneer C stelt daarom dat hij bevrijd is van de verplichtingen die voortvloeien uit deze opdrachtovereenkomst. De Commissie is het eens met de stellingen van meneer C. De vordering van meneer C wordt toegewezen en Het Hypotheekschap dient een creditfactuur aan meneer C te sturen van € 2.500,-.

Klik hier voor de hele uitspraak van het Kifid.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw financieel adviseur ook onzorgvuldig gehandeld en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant