Uitspraak: Adviseur moet helft honorarium terugbetalen zelfs nu zijn klant financieel beter af is

Adviseur moet helft honorarium terugbetalen zelfs nu zijn klant financieel beter af isMeneer A heeft een eigen woning. De woning is gefinancierd met een hypotheek via SNS Bank. Wanneer hij in 2018 wil verhuizen benadert hij adviseur X. Samen bespreken zij de mogelijkheden voor de financiering van de nieuwe woning die A op het oog heeft. Om de woning volledig aan zijn wensen te laten voldoen is meneer A van plan de woning te verbouwen. Ook de financiering van de verbouwing komt tijdens het gesprek aan bod.

Adviseur X gaat aan het werk voor meneer A en krijgt de financiering volledig rond. Om tot de laagste maandlasten te komen wordt de hypotheek bij een andere geldverstrekker dan SNS Bank afgesloten. De woning wordt aangekocht en het passeren van de hypotheekakte voor de nieuwe woning staat gepland op 16 april 2018. Nog geen twee weken voordat de akte gepasseerd zal worden, wordt meneer A verrast door een aflosnota van SNS Bank. Uit de nota blijkt dat meneer A een vergoeding moet betalen vanwege het vervroegd aflossen. De vergoeding bedraagt ruim €7.500. Om het bedrag te kunnen betalen moet A aankloppen bij een familielid. Voor de terugbetaling van het familielid moet A een deel van zijn persoonlijk lening aanwenden. Deze lening was bestemd voor de verbouwing van zijn nieuwe woning.

Uit de nota van afrekening van de notaris blijkt dat adviseur X een honorarium heeft ontvangen van €3.400. Wanneer meneer A de adviseur hiermee confronteert biedt X uit coulance een vergoeding aan van €400. Wanneer A daar niet meer akkoord gaat wordt het aanbod door X verhoogt naar €750. Ook dat aanbod slaat A af.

Boete had gespreid betaald kunnen worden

Na het afslaan van het tweede aanbod van adviseur X dient meneer A een klacht in bij het Kifid. Hij vordert een schadevergoeding van bijna €4.500 van de adviseur. A stelt in zijn klacht dat X hem heeft verteld dat er geen boete in rekening zou worden gebracht vanwege het vervroegd aflossen. Toch werd A geconfronteerd met een rekening van ruim €7.500. Hoewel dit uiteindelijk niet resulteert in hogere lasten voor A had hij dit bedrag liever meegefinancierd. In dat geval had hij het bedrag gespreid over 20 jaar kunnen betalen. Dit was mogelijk geweest wanneer adviseur X de situatie van meneer A beter in kaart had gebracht.

Nadat hij zijn adviseur met de fout heeft geconfronteerd is hem een tegemoetkoming van €750,- geboden. Meneer A stelt dat zijn schade veel hoger was en heeft daarom het aanbod afgewezen.

Boete had voorkomen kunnen worden door bij SNS Bank te blijven

Adviseur X verweert zich tegen de klacht van meneer A. Nadat A de boete van SNS Bank had ontvangen heeft hij hem geadviseerd om bij SNS Bank te blijven. In dat geval had de boete niet betaald hoeven worden. Meneer A gaf aan dit niet te willen omdat dan de maandlasten hoger zouden uitvallen. Daarnaast stelt X dat er geen sprake is van financiële schade. Omdat A bij de nieuwe hypotheekverstrekker lagere maandlasten betaalt is hij onder de streep goedkoper uit.

Advies moet aansluiten bij de wensen van de klant

Voor de beoordeling van de klacht gaat de Geschillencommissie van het Kifid er vanuit dat het de wens was van meneer A om de boete mee te financieren. Nu adviseur X deze wens niet heeft betwist komt vast te staan dat hij steken heeft laten vallen in zijn advies. Het Kifid overweegt dat van een adviseur verwacht mag worden dat zijn advies aansluit bij de wensen van zijn klant. In dit geval heeft heeft adviseur X de wensen van meneer A onvoldoende geïnventariseerd.

Het feit dat A per saldo goedkoper uit is betekent dat hij in juridische zin geen schade heeft geleden. Toch sluit het advies van X niet aan bij de wensen van A. Naar het oordeel van het Kifid is het daarom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat X volledige aanspraak houdt op het honorarium van €3.400. Adviseur X moet de helft van de door hem ontvangen vergoeding terugbetalen aan meneer A.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant