Uitspraak: Hypotheek adviseur schendt zorgplicht door verzwijgen overschrijding fiscale vrijstelling

Hypotheek adviseur schendt zorgplicht door verzwijgen overschrijding fiscale vrijstellingMeneer A en zijn echtgenote, mevrouw B, hebben in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij Woonfonds. Zij hebben dit gedaan na advies en bemiddeling van Hypotheek Visie. De lening is in totaal €694.000. Onderdeel van de lening zijn twee spaarhypotheken met een totale hoofdsom van €402.000. De lening heeft een looptijd van 20 jaar. Het echtpaar heeft bij Hypotheek Visie aangegeven in 2022 graag schuldenvrij te zijn. Om dit doel te bereiken sluiten zij twee spaarverzekeringen af bij Achmea. Deze verzekeringen moeten in 2022 €402.000 opleveren waarmee het echtpaar de spaarhypotheken aflost. De verzekeringen zijn verpand aan Woonfonds.
In 2017 wordt de portefeuille van Hypotheek Visie overgenomen door Raadsheren.

Kapitaalverzekering Eigen Woning heeft fiscale voordelen

De verzekeringen worden aangemerkt als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Dit heeft verschillende fiscale voordelen. Over het gespaarde bedrag betaald het echtpaar geen belasting in box 3. Daarnaast wordt het rentedeel van de uitkeringen die worden ontvangen uit de verzekeringen niet belast in box 1. Dit fiscale voordeel heeft een maximum. In 2002 lag de vrijstelling op €129.500 per persoon. Wanneer het bedrag dat is opgebouwd boven deze vrijstelling uitkomt wordt de rente in box 1 belast.

De verzekeringen van €402.000 zal de vrijstelling van twee maal €129.500 ruim overschrijden. Dit punt bereiken meneer A en mevrouw B in 2013. Na enig rekenwerk komt meneer A erachter dat hij vanwege de overschrijding in 2022 nog een flink bedrag aan belasting moet betalen over de rente die hij dan gaat ontvangen. Hij komt uit op een bedrag van €20.000 en wil dat Raadsheren dit bedrag vergoedt. Hij dient een klacht in bij het Kifid met zijn vordering.

Meneer A stelt recht te hebben op deze vergoeding omdat hij van mening is dat Raadsheren haar zorgplicht heeft geschonden door hem niet op de maximale vrijstelling te wijzen. Hierdoor overschrijdt hij sinds 2013 de vrijstelling waardoor hij in 2022 in box 1 belasting moet betalen over een deel van de rente die dan wordt uitgekeerd. De doelstelling om in 2022 schuldenvrij te zijn kan daardoor niet gehaald worden.

Met overname portefeuille gaat ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over

Het Kifid stelt in de eerste plaats vast dat Raadsheren de portefeuille van Hypotheek Visie heeft overgenomen. Hiermee is de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor eventuele fouten overgegaan op Raadsheren.
Voorts stelt het Kifid vast dat Raadsheren een zorgplicht heeft ten aanzien van meneer A en mevrouw B. Deze zorgplicht brengt mee dat van een adviseur verwacht mag worden dat hij voldoende en juiste informatie verstrekt aan zijn cliënten. Het is aan het Kifid om te beoordelen of dat hier gebeurt is.

Kifid is van oordeel dat de zorgplicht jegens het echtpaar is geschonden

Meneer A stelt dat hij onvoldoende informatie heeft gekregen over de vrijstelling en de gevolgen van een eventuele overschrijding daarvan. Het Kifid komt tot hetzelfde oordeel. In dit geval is er geen twijfel over mogelijk dat meneer A onvoldoende informatie heeft ontvangen over de KEW. Hiermee komt vast te staan dat Hypotheek Visie haar zorgplicht jegens meneer A en mevrouw B heeft geschonden. Door de overdracht van de portefeuille komt deze schending van de zorgplicht voor rekening van Raadsheren.

Onenigheid over de hoogte van de schade

Nu vast is komen te staan dat Raadsheren verantwoordelijk is voor de zorgplicht schending jegens het echtpaar moet het Kifid bepalen hoe hoog de schade is die vergoedt moet worden. Hierover bestaat onenigheid tussen de partijen. Raadsheren betoogt dat Hypotheek Visie een andere hypotheekconstructie had moeten adviseren. In die constructie was de spaarhypotheek lager en werd het verschil opgevuld met een annuïteiten of lineaire lening. Meneer A heeft zelf een berekening gemaakt die volgens het Kifid teveel gebaseerd is op onzekerheden. Hij stelt namelijk dat hij gekozen zou hebben voor een aflossingsvrije hypotheek met een vaste rente voor een korte looptijd.

Vanwege deze onenigheid kan het Kifid op dit moment de hoogte van de schade niet vaststellen. Het Kifid geeft de partijen vier weken de tijd om op elkaars berekening te reageren. Na deze periode vindt het vervolg van de procedure plaats waarin de hoogte van de schade wordt vastgesteld.

Klik hier voor de tussenuitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant