Uitspraak: Advocaat geschorst wegens fouten in schuldsanering dossier

De schrapping van een Amsterdamse Advocaat van het tableau is deze week door het Hof van Discipline ongedaan gemaakt. De fouten die de advocaat had gemaakt bij een schuldsanering dossier van een van zijn cliënten, zijn te bestempelen als ‘zeer ernstig’. Wel krijgt de advocaat een schorsing van 52 weken opgelegd.

Opeenstapeling van klachten

In de zomer van 2019 werden een opeenstapeling van klachten doorgeven over deze advocaat. De Raad van Discipline te Amsterdam vond de hoeveelheid en ernst van de klachten voldoende om een schrapping van het tableau op te leggen.

Een van de voornaamste klachten was een afwikkeling met een cliënt in 2014. De advocaat zou veel fouten hebben gemaakt tijdens de behandeling van de zaak. De cliënt belandde in 2014 in de bijstand en zijn eis op schuldsanering werd geweigerd. De advocaat had naast de gemaakte fouten in de zaak ook een stroeve samenwerking met het juridisch adviesbureau, waar de cliënt het eerst was geweest.

Volgens de cliënt was de communicatie met de advocaat ook niet bepaald soepel. De cliënt hoorde in eerste instantie niks van het advocatenkantoor. Pas in 2019, toen de advocaat zijn praktijk liet uitschrijven bij het tableau, kreeg de cliënt hier melding van. De Raad van Discipline oordeelde in juni 2021, na onderzoek over de handelswijze van het advocatenkantoor, dat de advocaat in deze kwestie totaal geen inzet, religie en communicatie had.

Disproportioneel

De advocaat heeft direct bezwaar gemaakt op de beslissing van de Raad van Discipline. Hij vindt de beslissing om hem geheel te schrappen van het tableau disproportioneel. hij voert aan dat, gelet op het dossier en zijn beperkte tuchtrechtelijke verleden (een berisping en twee waarschuwingen), dat de beslissing veel te zwaar is. Daar is het Hof van Discipline het uiteindelijk mee eens, ook al bekrachtigt de hoogste tuchtrechter grotendeels het oordeel van de raad.

Wel concludeert het hof dat de situatie de advocaat compleet boven het hoofd is gegroeid. De advocaat zou de controle over het dossier volledig uit handen hebben gegeven aan zijn medewerkers. Ook controleerde hij nauwelijks over de stand van zaken van het dossier met zijn medewerkers. Dat gegeven maakt dat er sprake is van een ‘ernstig gebrek aan deskundigheid en kwaliteit’.

Ook oordeelde het hof dat de Advocaat meer had moeten communiceren met cliënten over de belangrijke zaken in het dossier en afspraken met cliënt had moeten vastleggen. Het ging het hof vooral om de communicatie omtrent zijn praktijk beëindiging. Het hof acht het onzorgvuldig dat de advocaat niet zelf heeft gecommuniceerd met de cliënt over de gevolgen van zijn beëdiging op het dossier. Dit geldt vooral voor de toevoegingszaken, die niet behandeld konden worden door het juridisch adviesbureau.

Eén beroepsgrond van de advocaat slaagt: het hof verklaart het klachtonderdeel over een factuur van 1.500 euro naast de eigen bijdragen van de cliënt alsnog ongegrond. De advocaat had op zijn factuur duidelijker kunnen zijn over dit bedrag, er was geen toevoeging verstrekt voor het schuldsaneringstraject, maar dat maakt het nog geen ongeoorloofde declaratie.

Incidenten maar bij een cliënt

Het hof is van mening dat de schrapping van het tableau een te zware sanctie is. Er is gebleken dat deze fouten alleen gemaakt zijn bij de desbetreffende cliënt, en niet bij andere cliënten die door deze advocaat zijn bijgestaan. Het hof verklaard; ‘Ernstige incidenten in de verhouding tot één enkele cliënt’.

Daarom komt het hof tot de conclusie dat de schorsing van 52 weken, met 26 weken voorwaardelijk, op zijn plaats is. Dit gaat in vanaf het moment dat de advocaat zichzelf weer opnieuw inschrijft op het tableau. Ook is er een speciale voorwaarden verbonden aan het voorwaardelijk deel van de beslissing. De advocaat zal bij de her inschrijving een coaching traject moeten volgen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant