Nieuws: Curator kan (en zal) accountants mede-aansprakelijk stellen voor boedeltekort BoerCroon

“KPMG kan een miljoenenclaim verwachten in verband met het faillissement van adviesbureau BoerCroon in 2014. Zo’n claim is waarschijnlijker geworden nu het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) eerder opgelegde sancties tegen twee voormalige KPMG-accountants handhaaft” (Accountancy Vanmorgen)

In de jaren negentig ging het nog goed met BoerCroon. Via een purchase accounting-methode die in 2002 voor het eerst werd gebruikt, werd het voor nieuwe partners makkelijker zich in te kopen. Bij deze methode werd een nieuwe BV opgericht die de oude opkocht. Hierdoor ontstond goodwill (de koopprijs). Zo maakte het bureau ruimte voor dividenduitkeringen aan de bestaande partners en een verlaging van de inleg van nieuwe partners. Dit gebeurde in totaal driemaal, voor de laatste keer in 2012.

Vanaf 2009 ging het minder met BoerCroon, in 2012 daalde de winst met 94%. Toch werd in dat jaar een dividenduitkering van ruim 5 miljoen euro gedaan, waarbij het eigen vermogen nagenoeg verdampte. In 2014 ging BoerCroon failliet. De curator diende hierdoor een tuchtklacht in tegen de twee accountants die goedkeurende verklaringen hadden afgegeven voor de jaarrekening 2010 en 2011.

De Accountantskamer oordeelde in 2019 dat de accountants niet voldoende gelet hadden op de oorzaken van het latere faillissement. Dit vonnis bleef in hoger beroep nagenoeg staan. Het CBb handhaaft de schorsing voor de eerste accountant, maar berispt de tweede accountant. Door de Accountantskamer werd hem in 2019 nog een schorsing opgelegd.

Voor de curator ligt het nu voor de hand om KPMG mede-aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort van circa €13 mln.

Lees hier het hele artikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant