Uitspraak: Advocaat geschrapt nadat hij cliënten en derden had verzocht bedragen over te maken naar zijn privérekening

Meneer V is op 9 november 2010 beëdigd als advocaat en is sindsdien verbonden aan het kantoor van F Advocaten. F Advocaten vermoedde dat er sprake was van onregelmatigheden bij het in rekening brengen van de werkzaamheden van advocaat V aan cliënten. F Advocaten heeft daarom een accountantskantoor opdracht gegeven onderzoek te doen naar de werkzaamheden van advocaat V en de daarbij behorende geldstromen. Op 15 juni 2018 heeft het accountantskantoor een rapport uitgebracht. Hieruit zijn verschillende onregelmatigheden naar voren gekomen, onder andere dat advocaat V aan cliënten en derden heeft verzocht bedragen over te maken naar zijn privérekening. Ook heeft advocaat V uren in dossiers afgeboekt en kortingen doorgevoerd. Hierover heeft hij vooraf geen overleg gehad met de sectiemanager van F Advocaten. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft F Advocaten advocaat V op 19 juni 2018 op staande voet ontslagen.

Advocaat bewerkt bankafschriften die worden gebruikt voor onderzoek naar zijn werkzaamheden

Op 1 juli 2018 heeft advocaat V aan F Advocaten meegedeeld dat hij bankafschriften had bewerkt die zijn gebruikt bij het onderzoek door de accountant. Het accountantskantoor heeft vervolgens een vervolgonderzoek gedaan waaruit is gebleken dat een aantal bankafschriften inderdaad waren bewerkt. Advocaat V had nog een bedrag op zijn rekening staan dat aan F Advocaten toekwam. F Advocaten heeft advocaat V daarom op 11 juli 2018 nogmaals (voorwaardelijk) op staande voet ontslagen. Advocaat V heeft zich op 8 augustus 2018 van het tableau laten schrappen.

De deken van de Orde van Advocaten heeft vervolgens bezwaar ingediend bij de Raad van Discipline. Het bezwaar houdt in dat advocaat V tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Advocaat V heeft erkend dat hij cliënten en derden ten onrechte bedragen in privé heeft laten uitbetalen. Dit deed hij door in de e-mail zijn eigen rekeningnummer op te geven. Hij heeft daarnaast ook het rekeningnummer van F Advocaten vervangen voor zijn eigen rekeningnummer op een declaratie die hij aan een derde heeft verstuurd. Het bezwaar van de deken is dus gegrond.

Advocaat heeft vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad

De Raad van Discipline oordeelt dat advocaat V in strijd heeft gehandeld met artikel 46 van de Advocatenwet. Daarnaast heeft hij in strijd gehandeld met de kernwaarde integriteit door cliënten en derden de facturen op zijn privérekening te laten voldoen. Om dit te verbergen heeft Advocaat V bankafschriften vervalst. Hiermee heeft advocaat V het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad. Advocaat V stelt dat de werkdruk in combinatie met privéproblemen ertoe hebben geleid dat hij op deze manier heeft gehandeld. Advocaat V heeft alle gelden terugbetaald aan het advocatenkantoor inclusief een schadevergoeding. Daarnaast heeft hij de kosten van het accountantskantoor vergoed en heeft hij hulp gezocht bij een coach. De Raad van Discipline is van oordeel dat niet met minder kan worden volstaan dan met een schrapping, ondanks dat de kans op herhaling gericht wordt geacht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

U kunt hier de volledige uitspraak lezen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant