Uitspraak: Advocaat maakt beroepsfout maar hoeft honorarium niet terug te betalen aan cliënt

Mutualis Beleggingen B.V. (hierna: “Mutualis”) heeft bij akte van 25 februari 2008 21 percelen grond verkregen van Waterleidingmaatschappij Limburg (hierna: “WML”). Mutualis heeft voor deze percelen € 115.003,- betaald aan WML. WML heeft vervolgens Mutualis gedagvaard en gevorderd dat de transactie werd teruggedraaid. Zij vorderde dit omdat Mutualis zaken heeft gedaan met een werknemer van WML die in privé belang had bij deze transactie. De prijs voor de percelen was daarbij veel te laag en de rentmeester, een werknemer van WML, was niet bevoegd om WML te vertegenwoordigen. Hoe dan ook was de handelwijze van Mutualis onrechtmatig, aldus WML. Mutualis heeft vervolgens een advocaat ingeschakeld. Advocaat B heeft in hoger beroep verklaard dat de rentmeester niet bevoegd was de transactie aan te gaan. Het hof heeft Mutualis ongelijk gegeven en Mutualis was verplicht de transactie terug te draaien.

Mutualis vordert bijna € 1,8 miljoen van advocaat voor maken van beroepsfout

Mutualis is vervolgens een procedure gestart tegen de advocaat. In eerste aanleg heeft zij gevorderd het advocatenkantoor van de advocaat te veroordelen tot betaling van € 213.771,68, € 2.693,46, € 1.392.191, € 20.778,12 en € 100.000 (totaal: € 1.729.434,26). Aan deze vorderingen heeft Mutualis ten grondslag gelegd dat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt en dat Mutualis daardoor schade heeft geleden. Deze schade bestaat uit advocaatkosten, taxatiekosten, advieskosten, gederfde herontwikkelingswinst, uitpondwinst, de aan WML afgedragen winst, een schikking met WML en reputatieschade.

De rechtbank heeft het advocatenkantoor uiteindelijk veroordeeld tot betaling van € 60.102,20 aan Mutualis. Mutualis heeft vervolgens hoger beroep ingesteld. Zij heeft daarbij 18 grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis en tot toewijzing van haar vorderingen. Daarbij heeft zij haar eis wel gewijzigd. Mutualis vordert nu dat het advocatenkantoor wordt veroordeelt tot betaling van € 919.663, € 900.000, € 213.771,68, € 100.000, € 20.787 en € 100.000 (totaal: € 2.254.221,68). De grondslagen van de vorderingen zijn ongewijzigd.

Hof: Mutualis is niet benadeeld door verklaring van advocaat ter zitting, hoger beroep faalt

Het gerechtshof is van oordeel dat het hoger beroep faalt omdat Mutualis hoe dan ook ongelijk zou hebben gekregen in haar procedure tegen WML. Mutualis is daarom hoe dan ook niet benadeeld doordat de advocaat in hoger beroep heeft verklaard dat de rentmeester niet bevoegd was om de transactie aan te gaan. De rentmeester had volgens het gerechtshof een bijzondere positie bij het aangaan van de transactie tussen WML en Mutualis. De positie van de rentmeester was volgens het gerechtshof zodanig dat Mutualis nader onderzoek moest doen. Mutualis mocht daarom redelijkerwijs niet aannemen dat de rentmeester de transactie mocht doen namens WML. WML mocht dan ook verlangen dat de transactie werd teruggedraaid en heeft in die procedure terecht gelijk gekregen. De vorderingen van Mutualis tot vergoeding van gederfde herontwikkelingswinst en uitpondwinst moeten daarom worden afgewezen.

Mutualis heeft bij deze stand van zaken zelfs onrechtmatig gehandeld jegens WML. Mutualis diende immers redelijkerwijs te vermoeden dat WML in werkelijkheid niet bereid was de transactie aan te gaan. Mutualis verwijt de advocaat dat hij steeds heeft geadviseerd dat er goede kansen waren om de procedure te winnen. Hieraan verbindt Mutualis de conclusie dat het advocatenkantoor de advocaat- en taxatiekosten moet vergoeden. Echter, deze verwijten zijn volgens het gerechtshof onvoldoende toegelicht of ongegrond. Mutualis heeft niet uitgelegd of en waarom een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat destijds anders zou hebben gehandeld. Volgens Mutualis hebben de werkzaamheden van het advocatenkantoor hun waarde verloren doordat de advocaat heeft verklaard dat de rentmeester niet bevoegd was, maar deze stelling heeft Mutualis onvoldoende toegelicht. De vordering tot vergoeding van de kosten van het cassatieadvies is volgens het gerechtshof ook onvoldoende onderbouwd.

Hof vernietigt veroordeling advocatenkantoor tot terugbetaling honorarium

Het volgende verwijt van Mutualis betreft drie punten. 1. Het bedrag van de schikking van de bestuurders van Mutualis in privé met WML, 2. Kosten van rechtsbijstand in verband met deze schikking en 3. Reputatieschade of immateriële schade van Mutualis. Mutualis stelt dat haar bestuurders door de fout van de advocaat in privé zijn aangesproken en dat Mutualis door die fout een schikking moest aangaan. Deze verwijten zijn volgens het gerechtshof ook ongegrond. Eventuele schade die is geleden is door de handelwijze van Mutualis. Mutualis is namelijk de transactie aangegaan. De fout van de advocaat is hoogstens een factor van verwaarloosbare betekenis geweest. Het hof verwerpt de grieven en het door Mutualis in hoger beroep gevorderde moet worden afgewezen. Het hof vernietigd het bestreden vonnis voor zover het advocatenkantoor is veroordeeld tot betaling van € 60.102,20.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Zorgplicht Advocaten

Bent u wel benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant